Martyn Ferenc rajza Csorbáról.

Martyn Ferenc rajza Csorba Győzőnek 

Közös kép Martyn Ferenccel és Kopányi Györggyel 1941-1942-ből

Egy másik kép 1958-bó: Stetka Éva, Martyn Ferenc, Csorba Győző 

Csorba szerette, tisztelte Martyn Ferencet, amint ez fordítva is igaz volt. Barátok voltak a maguk csendes, szerény módján.

Erre a fenti dokumentumokon kívül számos más bizonyíték van a hagyatékban, egymásnak dedikált kötetek, vallomások. Martyn több Csorba kötet és könyvborító illusztrátora volt (Egy eltűnt pécsi utcára; Ritmus, rend, zene; Március, Tiszteletadás Csorba Győzőnek), Csorba pedig pl. a Petőfi olvasása közben c. Martyn album bevezetőjét írta…

Csorba verseiben is többször megszólítja Martynt: Martyn Ferencnek; Martyn Ferenc: paprikák. Tusrajz; A kézműves halálára. Martyn Ferenc élő szellemének; Káptalan u. 6. Martyn Ferencre emlékezve. Ez utóbbit most közlöm a honlapon is.

Martyn Ferenc, csakúgy, mint Csorba, Pécsé volt, mindig is Pécsé marad, amiképpen Pécs Csorba és Martyn városa volt és marad mindörökké: a legnagyobb, legmaradandóbbat alkotott pécsiek közt van a helyük.