Újabb kötetek, melyekben Csorba vers jelent meg.

Mindig nagy öröm az új megjelenés, jó tudni, hogy Csorbára, műveire emlékeznek. Különleges öröm, ha a vers tankönyvben jelenik meg: a tankönyvben való közlés azt jelenti, mivel diákok sokasága veszi kézbe a könyvet, és mivel hozzáértő tanárok segítségével olvassák, vizsgálják  vers eszközeit, képi világát stb., talán sok értő olvasója lesz majd a versnek… A Fráter Adrienne középiskolai tanár és a szegedi Mozaik Kiadó  nem először gondol Csorbára. Idézet a honlap egy régebbi oldaláról:
"A másik örömteli esemény éppen ma történt: a Mozaik Kiadó nem olyan régen engedélyt kér a jogutódtól, a költő nemsokára 90 éves feleségétől, jelenhessen meg Csorba vers egy tankönyvükben. Margitka természetesen hozzájárult, s ma megjött a könyv is: "Magyar nyelv a középiskolák számára, 10." A kötetben, melyet Fráter Adrienne írt, két Csorba vers is olvasható, mondhatni, "feladatként" szerepel – köszönet érte – a 15. oldalon a "Tevékeny ősz", a 120.-on pedig az Egy játszótér mellől című. Mindig mondta a költő is, más alkotóktól is hallom, magam is érzem: akkor marad fenn igazán a művész emléke, ha "kanonizálják", "tananyag lesz". Ez a ma kapott még nem irodalom tanköny, tehát még nem irodalmi tananyag Csorba, de talán ez a megjelenés volt az első lépés a "tananyaggá válás" felé."
A Kiadó most megjelentette a Magyar nyelv középiskolák számára, 11. című kötetet, ebben szerepel Csorbának egy nagyon szép, filozofikus verse, a Világ körüli utazás című. A könyv hátsó borítója, a szerkesztőség címével, itt látható. A kötetet most is Fráter Adrienne állította össze. Köszönet a szerzőnek és a kiadónak az újabb megjelenésért.

Egy másik Csorba-vers közlés híre, jócskán megkésve (a Mozaik Kiadóval ellentétben itt nem kértek a közléshez engedélyt, tehát csak "közvetítő" útján szerezhettem tudomást róla), most jutott el hozzám, örömmel közlöm a hírt a honlapon. Böjte Csaba, azaz Csaba testvér "beszélgetős" kötete (Bp. : Helikon Kiadó, 2009. – 255 p.), melyben ez a csodálatos ember Karikó Éva kérdéseire válaszol, a 224. oldalon Csorba Győző Szólalj meg bennem című elmélkedő, "istenes" versét is közli. (Az oldalak szedéstükre érdekes, nagyon jó szerkesztés: a lap egyik hasábján verset olvashatunk, mely a másik hasáb beszélgetés-szövegéhez kapcsolódik.) Nem csak a Csorba vers miatt, nem elsősorban amiatt, főképpen Csaba testvér okos, meleghangú, bölcs mondataiért, magyarázataiért, a további gyönyörű versekért (Karikó Éva gondos és értő válogatása) érdemes kézbe venni a kötetet. A szép könyv hátsó borítójának fotóját is közlöm, hogy az ott olvasható szöveg "kedvcsináló" legyen a egész beszélgetés olvasására.
Csorba nagybeteg özvegye, az örökösök és én is, köszönjük a nívós kötetekben való közlést.

(A képek a Mozilla és az Explorer kersőben is a crtl + billentyűk együttes lenyomásával nagyíthatók)