Csorba Győző több nyelvből fordított verseket, elsősorban latinból és németből. Műfordítói életműve egyik érdekessége egyetlen fordítása angol nyelvből. A verset Jonathan Kaplan amerikai író írta. A fordítás a következő kötetben jelent meg:

        Hol van Vietnam? : Az amerikai költők felelnek / Vál. Walter Lowenfels ; [ford. Ács Károly, Csorba Győző et al. ; a nyersfordításokat Molnár Miklós készítette ; az előszót és az életrajzi jegyzeteket ford. Karig Sára]. – Bp. : Európa, 1967. – 190 p. ; 19 cm. – (Modern könyvtár  ; 129.). – A kötetben olvasható Csorba Győző egyetlen fordítása angol nyelvből: Kaplan, Jonathan: A hódító (p. 79.). – Fűzött. – Jó állapotban. – Tiszteletpéldány. – Angol irodalom, vers, háborúellenes irodalom, antológia, Vietnam, 1960-as évek, Csorba Győző.
                                                                  (Címleírás a Csorba Győző könyvtára c. elektronikus fájlból.)

         Az 1967-ben kiadott kötetben 90 költemény (87 amerikai és egy vietnami költő, valamint  – a fülszöveg szerint – „két amerikai gyerek: egy tizennégy éves kislány meg egy hatéves kisfiú” verse olvasható, 90 magyar költő és műfordító – Ács Károlytól Weöres Sándorig – tolmácsolásában. A válogatás fő szempontja, hogy a vers „mondanivalója” a vietnami háború, egyáltalán a háború elleni kiállás legyen. A felsorolt 90 költő, műfordító közül sokan nem tudtak angolul, vagy csak kevésbé, mint pl. Csorba. Számukra készített nyersfordítást a versekből Molnár Miklós, amelyet aztán a költők formáltak verssé. Csorbának érdekes feladat jutott: a kötet harmadik legfiatalabb alkotójának, a vers írásakor mindössze 16 éves Jonathan Kaplan-nak A hódító (The Conqueror) c. versét fordította magyarra – a nyersfordítás szövege után. További érdekesség, hogy a fiatal alkotónak ez volt az első, nyomtatásban is megjelent verse. Nem tudható, Csorba választotta-e a verset, vagy a szerkesztő „utalta ki” azt Csorbának, a választás jól sikerült. Amiképpen a fordítás is, amelyről nem lehet tudni: az eredeti vers is kitűnő volt-e, vagy Csorba alakította, formálta jóvá. (Sok műfordítóval megesett, hogy az eredetinél szebbet-jobbat alkotott…) Az 1949-ben született Jonathan Kaplan költő nevével könyvtári katalógusokban és az Interneten sem találkoztam  – az 1947-ben született Jonathan Kaplan filmművészével annál többször. Lehetséges, Csorba olyan fiatalember versét fordította, aki aztán több verset meg sem jelentetett? Az biztos, még egy ilyen „magyarított” költő nincsen Csorba életművében. De talán az irodalomtörténetben sem sok…
Csorba versfordítása itt olvasható
A kötet verseinek szomorú aktualitását, szinte időtlenségét – melyet Amerika azóta is szinte folyamatosan vezetett háborúi adnak – további három verssel illusztrálom.
Smith, D. V.: Itt állunk – Kesergő. Im. 151 p.
Wade, Seth: Ma éjjel hallottam az elnököt. Im. 163 p
Peterson, Robert: Kedves Amerika. Im. 121 p.