Tudásközpont, Digitália, Csorba Emléklap

               A Pécsi Tudásközpontban összevont könyvtárak Csorba Győző emlékét többféle módon ápolják, őrzik. Ezeken az oldalakon eddig is hírt adtam olyan eseményekről, amelyek ebben az impozáns, új intézményben Csorbával foglalkoztak. Most újabb kapcsolat van kibontakozóban, immár több szép eredménnyel.
A Tudásközpontba költözött Pécsi Egyetemi Könyvtár három fiatal könyvtárosa – betűrendben Ambrus Attila, Horváth Ádám és Papp Csilla –  Digitália néven egy digitális könyvtár kialakításába kezdett. A digitális könyvtár weboldalai innen indíthatók. Horváth Ádám neve ennek az honlapnak is fontos “tartozéka”: ahogyan mondani szokták, nélküle ez az oldal nem jött volna létre. Ő “találta ki” számomra a Drupál szerkesztőt, amelyet még én öreg, “hagyományos” könyvtáros is tudok – úgy-ahogy, főként Ádám segítségével – gondozni, ő volt az, aki nővérével az oldal designjét elkészítette. Ő hívta fel figyelmemet a Digitáliára is. Aztán felvettem a kapcsolatot Ambrus Attilával, akit Ádám úgy ajánlott nekem, mint amolyan “projektmenedzsert”. Attila már régebben is adott nekem tanácsokat kép- és filmszerkesztési ügyekben, Ádám “ajánlása” óta viszont a Csorba-könyvtár újabb- és újabb, unikálisnak nevezhető kötetének digitalizálását kérve zavarom őt. El kell árulnom: Attila nem veszi zavarásnak a Csorba-könyvtár köteteinek hozzá juttatását, sőt, örömmel fogadja azokat. Eddig három kötetet digitalizáltak a Tudásközpont szuper gépén Csorba könyvei közül:

Koczián Sándor: Emlék-füzér Koczián Sándor hátrahagyott műveiből, 1871-ben kiadott kötetecske >>> (Koczián Sándor Pécs tragikus sorsú költője, kiről még a pécsiek sem sokat tudnak, pedig a város frekventált utcájában még emléktábla is figyelmeztet erre a fiatalon elhunyt, tehetséges, Pécs Petőfijeként is “aposztrofált” fiatalemberre. (Egy másik internetes oldal az emléktábláról.) A  költő 1850-ben született, húszévesen, 1870-ben halt meg, s halála után egy évvel lelkes támogatói már ki is adták hátrahagyott műveit. (A kötet címlapja.) A kötetben lelkesítő hazafias versek is szerepelnek (mint pl. a kötet egyik nyitó verse a Szózat,) és olvasható benne a romantika teljes fegyvertárát felvonultató A bujdosó c. “történeti beszély“, egy “Széchenyi-díjjal jutalmazott pályamű is. Csorba könyvtárának ezt a kötetét pillanatnyilag egyetlen magyar on-line katalógusban sem találtam meg, mondhatjuk tehát, hogy a mai (2011. február 09.) internetes világ ezt a kötetet nem ismeri… A költőről Hallama Erzsébet tanulmányában (Jelenkor. 1966. p. 161-168.), valamint az 1989-ben a Pannónia könyvek sorozatban kiadott “Alig derült fölöttem… című, Napló és versek Koczián Sándor hagyatékából alcímű kötet utószavában olvashatunk, a kötet összeállítójának, Havasi Jánosnak a tollából.”)
Kaufer Etti, P.: Ad astra : A vágyak leánya, 1920-ban kiadott verseskötet >>> (Egy alig, sőt, tulajdonképpen nem is ismert pécsi költőnő P. Kaufer Etti 1920-ban Pécsett kiadott kötete. A könyvet egyetlen magyar on-line katalógus sem ismeri, a költőnő nevét beírva 1, azaz egy releváns találatot kapunk: egy antikvárium címét, ahol a könyv megvásárolható. Lehet, nemsokára már ezt sem, mert Surján Miklós pécsi helytörténész, a Baranya Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója, kit megkérdeztem, ismeri-e a könyvet, azonnal lecsapott rá, hogy megvehesse a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtárnak. (A könyv borítója, címoldala és a hölgy fotója.)
Rilke, Rainer Maria: Levelek egy ifjú költőhöz. A kötet érdekessége – ritkaságán kívül – az ajánlásokban rejlik. Az első ajánlás: “Galsai Pongrácnak szeretettel Szabó Ede“. Ez teljesen szabályos, nincs is ezzel semmi baj. Legföljebb annyit fűzhetünk hozzá, hogy Szabó Ede Csorba egyik legjobb barátja volt, kétszáznál több levelet váltottak. Csorbának dedikált Szabó kötetben is találtam már levelezőlapot a beteges, érzékeny lelkű költő-műfordítótól. A dedikálás folytatása aztán már igazán mulatságos, jellemzi Galsai és Csorba kapcsolatának humoros, ironikus alaptónusát. “Csorba Győzőnek ajándékoztam 2.-Ft-ért * Galsai Pongrác“. Az ajánlás vége (2.-Ft-ért) Csorba gúnyolódó, de talán nem igazságalap nélküli betoldása. A költő azért csillagozta meg, hogy az ajánlás alá odaírhassa: “* jav. Csorba Győző“. De az ajánlási szócsatának  itt még nincsen vége: a jav. rövidítést Galsai egy beszúrással (íthatatlan) javíthatatlan-ra változtatta. Csorba még tovább alakított a szövegen: Galsai betoldását (íthatatlan) aláhúzta, szögletes zárójelbe tette, a záró szögletes zárójel után nyomdai jelzést írt, majd a szöveg alatt a nyomdai jel megismétlése után így javított: “[ ] érvénytelen Cs. Gy.” Csorba nagyon élvezte a jó humort, s akit jól ismert, szeretett azzal csipkelődni, élcelődni is nagyon szeretett. Közéjük tartozott Galsai is, de erről már írtam a honlapon, sőt képet is közöltem a “nevettető” Galsairól… Halálhíre vételekor el is siratta Galsait a költő méltó módon…

              Örömmel írhatom: a “Csorba-projekt” folytatódott, méghozzá két igen értékes könyv digitalizálásával.

 [Biblia]: The Holy Bible containing the Old and New Testaments : To witch are appended: Notes analytical, critical, chronological, historical and geographical : Glossary of antquities : An abstract of modern discoveries : A dictionary of scripture proper names : A biblical index : Concordance : A new series of Maps : And compendium of sripture natural history. – Oxford : University Pr. ; London : Henry Frowde, [1899 előtt]. – 1252, 378 p., 12 t. fol. : ill., fekete-fehér képek, színes térképek. – Kötött. (Még nincsen róla kép a Csorba Emléklapon. Nagyon alaposan dokumentált, szép bibliapaírra nyomtatott kötet, 1899-es tulajdonbejegyzéssel! Azért külön is örülök “digitális halhatatlanná tételének”, mert a kötet borítói leszajkadtak, lapjai szétestek…)

Heine, Heinrich: Itália / ford. Bíró Sándor. Bp. : Dante Könyvk., [1920 körül]. – Ill. ; 15 cm. – Kötött. – [1. köt.], Münchentől Génuáig. – 115, 5 t. fol. – [2. köt.], Luccai fürdőzés. – 118, 6 t. fol. – [3. köt.], Lucca városa. – 88 p., 4. t. fol. (Még erről sincsen kép a Csorba Emléklapon. Ritka kötet a magyar könyvtárakban.)

               Ambrus Attila szerint hamarosan elkészülnek a munkálatokkal. Mint látható, a fenti, már kész kis füzetekkel szemben ezek jóval vaskosabb kötetek, az angol nyelvű Biblia pl. több mint 1600 oldalas!

               Közben válogattam még köteteket a Digitália számára, remélem, teljes szövegükkel ezek is felkerülhetnek az Internetre.

              Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményeit Brisits Frigyes ciszterci tanár, Vörösmarty-kutató látta el bevezetéssel és jegyzetekkel. A kötet borítója és címlapja.  A kötetet – azon fölül, hogy már nagyon kevés ép példány lehet belőle országszerte – az is különlegessé teszi, hogy felvágatlan – tehát Csorba nem olvasta. Ilyen könyvet 1200 kötet feldolgozása után eddig ezen kívül még egyet találtam a könyvtárban. (Ld. lentebb a Nikelszky kötetet.)
Csorba egyházi iskolába járt, latint, görögöt tanult, mellette “magánszorgalomból” olaszt és németet, de az angol nyelv is érdekelte. Könyvtára is igazolja ezt: a Lantos Kiadó “Kétnyelvű klassikus könyvtár” sorozatából több bilingvis angol-magyar kötetet is találtam, mint pl. Oscar Wilde Az odaadó barát (The devoted friend) c. novelláját. A magyar fordítás Szabó Lőrinc zseniális munkája… A fűzött könyvecske borítója, címoldala és a sorozatban megjelent kötetek ajánlója a hátsó borítón.
Mészöly Miklóst szoros szálak fűzték Pécshez, első kötete, a Vadvizek c. elbeszléskötet is Pécsett jelent meg a Batsányi Társaság könyvtára sorozatban. Jó viszonyban volt Csorba Győzővel, amit az is jelez, hogy a kötet egy példányát Csorbának dedikálta. A karcsú kötet borítója, a Batsányi Társaság könyvtára sorozatban megjelent kötetek ajánlója, és a pécsi Rákóczi Nyomda emblémája a kötet hátsó borítójáról. Mészöly Miklós első kötetének kiadása után is megtartotta pécsi kapcsolatait, olyannyira, hogy Tüskés Tibornak a Jelenkor éléről történő leváltására éppen az ő Ablakmosó c. drámájának a folyóiratban való megjelenése után/miatt került sor. De később Szederkényi Ervinnel, Tüskés utódjával is jó viszonyba került, s Csorbával sem szakadt meg a kapcsolata, amit mi sem bizonyít jobban, mint a könyvben talált meghívó Mészöly Miklós estjére, amelyen a beszélgetőtárs Csorba Győző volt… A meghívó egyik és másik oldala. S megtaláltam a könyvben egy kölcsönzőcédulát is, melyen Csorba a beszélgetésre készülve a kérdéseit (Mészöly köteteinek kapcsán) írta fel. A kölcsönzőcédula egyik ill. másik oldala.
Nikelszky Géza, Szatmárnémeti születésű  festő, iparművész, költő, publicista a pécsi Zsolnay Gyár tervezőművésze volt 1899-1951 között. (52 év egy munkahelyen!) Változatok. Újabb költemények c. kötete 1908-ban jelent meg. A kötet egy példányát 1947-ben ajánlotta Csorbának, a szennycímlaphoz pedig – mint az az ajánlás mellett látható – fotóját ragasztotta be, valószínű utólag, a szerző. A szennycímlap homlokoldalára Nikelszky a Fiatalokkal érzek c. versét írta be, alája pedig ezt: “Csorba Győzőnek szeretettel“.  A kötet azért is érdekes, mert Csorba nem vágta fel a lapjait, tehát nem is nagyon forgathatta a kötetet. A kis könyvecskét a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt. adta ki, a hátsó borítóról, kinagyítva itt közlöm a nyomda emblémáját. (A kötet ritka, a MOKKA, az egyik legnagyobb magyar on-line katalógus “nem is ismeri!”)
Végül még egy ritka könyv: Ady Párisi noteszkönyve. A szkennelt oldalak mindent elmondanak a kötetről. A “notesz” borítója, címoldala és a szennycímlap hátoldala, két oldal a könyvből.

                       A fentebb említett kötetek leírásai:

1.                    [Biblia]: The Holy Bible containing the Old and New Testaments : To witch are appended: Notes analytical, critical, chronological, historical and geographical : Glossary of antquities : An abstract of modern discoveries : A dictionary of scripture proper names : A biblical index : Concordance : A new series of Maps : And compendium of sripture natural history. – Oxford : University Pr. ; London : Henry Frowde, [1899 előtt]. – 1252, 378 p., 12 t. fol. : ill., fekete-fehér képek, színes térképek. – Kötött. – A védőlap homlokoldalán tollal írt olvashatatlan tulajdon-bejegyzés a jól olvasható „Edith Harris” név és „Sept. 14h 1899.” dátum alatt. A címoldalon M. Harris, a védőlap hátoldalán Crosby Avnec [a családnév bizonytalan olvasat P. L.] nevek olvashatók. – Rendkívül gazdag magyarázó anyaggal, segédletekkel. (378 oldal, 12 térkép!). – Nagyon rossz állapotban, könyvtest több részre szakadt, néhány lap kiszakadt. A bibliapapír jó állapotban. – Szent Biblia, Ó- és Újtestamentum, angol nyelven, segédlet, magyarázat, térkép.

2.                      Ady Endre: Ady Endre párisi noteszkönyve / [sajtó alá rend., előszó Ady Lajos]. – Bp. : Amicus Kiadás, 1924. – 61 p. ; 13 cm. – Kötött. – Jó állapotban. – Kiadásra vonatkozó megjegyzések a szennycímlap homlokoldalán: „Ady párisi noteszkönyvét, édesanyja: Ady Lőrincné megbízásából adjuk ki. Sajtó alá rendezte Ady Lajos. Nyomtatták a Korvin Testvérek Grafikai Intézetében 1924 Karácsonyán. 50 különnyomat készült merített papíron”. – Proveniencia ismeretlen. – Magyar irodalom, író, notesz, napló, Párizs.

3.                      Heine, Heinrich: Itália / ford. Bíró Sándor. Bp. : Dante Könyvk., [1920 körül]. – Ill. ; 15 cm. – Kötött. – [1. köt.], Münchentől Génuáig. – 115, 5 t. fol. – [2. köt.], Luccai fürdőzés. – 118, 6 t. fol. – [3. köt.], Lucca városa. – 88 p., 4. t. fol. – Az [1]. oldalon kerek tulajdonbélyegző „Pécsi Víz-és Csatornaművek Kulturköre” felirattal, fölötte másik körbélyegző „Pécs Városi Közüzemek Kulturköre” felirattal, a bélyegzőben 164. leltári szám, áthúzva. Emellett a bélyegző mellett egy nagyobb leltári bélyegző „Pécsi Víz- és Csatornaművek Könyvtára” felirattal, benne 124 leltári számmal. – A három kötet egybekötve. – Viszonylag jó állapotban, címlap hiányzik. – Proveniencia ismeretlen. – Német költő, német irodalom, útirajz, útleírás, Itália, Lucca.

4.                      Kaufer Etti, P.: A vágyak leánya : Ad astra / P. Kaufer Etti versei : [az előszót Vidor Imre írta.] – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, 1920. – 75 p. : ill., [1] tl. ; 21 cm. – Fűzött. – Rossz állapotban, de egyben, kopott, pecsétes borító. – Proveniencia ismeretlen. – Proveniencia ismeretlen. – Unikális könyv. Az OSzK leírásai között sem található, az Interneten egyetlen antikvár ajánlja a könyvet. – P. Kaufer Etti, akinek képe a szennylap hátoldalán látható, Pécs fiatalon elhunyt költőnője. Vidor Imréről, az előszó írójáról sem sokat tud az Internet.

5.                      Koczián Sándor: Emlék-füzér Koczián Sándor hátrahagyott műveiből / kiadja a Pécs-Főgymnasiumi Irodalmi Kör. – Pécs : Schön Jakab, 1871. – 165 p. ; 15 cm. – Fűzött. – A könyvtest több részre esett, minden oldala és a borítók is megvannak. – Koczián Sándor „Pécs Petőfije” 1850-1870-ig élt. A kis könyvecskét emlékét megőrzendő adta ki a Pécsi Főgymnasium Irodalmi Köre 1871-ben. Néhány mondat az előszóból: „A vállalat [a kötet kiadása P. L.] tiszta jövedelméről a nyilvánosság előtt fogunk számolni, midőn egyszersmind a felállítandó sírkőről is tudosítással szolgálandunk. Nyugodjék békével, lengjék körül porait az örök emlékezet angyalai! Pécsett, julius 14. 1871. A szerkesztő bizottság”. – A kötetben versek és a Bujdosó c. „Történeti beszély  A Széchenyi-díjjal jutalmazott pályamű” is olvasható. – Proveniencia ismeretlen. – Magyar költő, vers, próza, Pécs, könyvritkaság.

6.                      Mészöly Miklós: Vadvizek : Novellák. – Pécs : Batsányi Társaság, [1948]. – 61 p.; 21 cm. – Fűzött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek baráti öleléssel küldöm s nagyon sok szeretettel Miklós 948. febr.”. – A kötetben meghívó 2 példányban. 1. old.: „Ars poetica Meghívó”. 2. old.: „1982. június 14-én, hétfőn 17 órakor a Baranya Megyei Könyvtár kertjében, Mészöly Miklós íróval beszélget Csorba Győző költő  A beszélgetésre szeretettel meghívjuk. Pécs, Geisler E. u. 8 Baranya Megyei Könyvtár”.  – A kötetben kölcsönzőcédula Csorba kézírásával, a találkozó kérdésköreivel (kérdőjelek az egyes kérdéscsoportok előtt, a raktári jelnek tűnő betű és számkombinációk a bekezdések előtt vannak): „? Bunker – Ablakmosó Alakulások (Kisregények) Sz 79 Mészöly: Árgyélus (Szilágyi D.) János vitéz ? Az atléta halála B 12 Mészöly M.: A bábszínpadi ábrázolás ? Az elvarázsolt zenekar M 59 Emide és Amoda + Érintések + Esti térkép. Versek Fekete gólya + Film Hajnalfia Jelentés öt egérről Kerti hangverseny. Mese A pipiske és a fűszál Pontos történetek Saulus Sötét jelek (1957) Szárnyas lovak (1980?) A tágasság iskolája Csáth G, Mészöly Miklós. – Viszonylag jó állapotban. – Magyar irodalom, novella, elbeszélés.

7.                      Nikelszky Géza: Változatok : Újabb költemények. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1907. – 118 p., [1] t. fol. ; 18 cm. – Csorbának dedikált példány, a szennycímlapon Nikelszky Géza: Fiatalokkal érzek c. saját kézzel írt verse, „Csorba Győzőnek, szeretettel” ajánlva.

8.                      Rilke, Rainer Maria: Levelek egy fiatal költőhöz / [ford. Szabó Ede]. – Bp. : Egyetemi Ny., 1947. – 35 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Galsai Pongrácnak szeretettel Szabó Ede”. A dedikálás alatt bejegyzés: „Dr. Csorba Győzőnek ajándékoztam 2.-Ft-ért* Galsai Pongrác”. Alatta további bejegyzés Csorba kézírásával: „* jav[íthatatlan]̽ Csorba Győző [ ] ̽ érvénytelen Cs. Gy.”. (A fordító, Szabó Ede, Csorbának is jó barátja volt.  Csorba a * után  csak a jav rövidítést írta, ezt bővítette „javíthatatlan”-ra Galsai, majd „bővítést” [ ]-be téve és aláhúzva jelezte Csorba a korrektúrajellel: „érvénytelen”. – Fűzött. – Jó állapotban. – Osztrák irodalom, levél.

9.                    Vörösmarty Mihály: Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei / bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Brisits Frigyes ciszt. r. tanár. – Bp. : Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., [1926]. – 155 p. ; 19 cm. – Fűzött. – Viszonylag jó állapotban.  – Proveniencia ismeretlen. – Magyar irodalom, költő, vers, költemény.

10.                 Wilde, Oscar: Az odaadó barát : Az eredeti teljes szöveg és hű magyar fordítása = The devoted friend / Wilde Oszkár ; angolból fordította Szabó Lőrinc. – Bp. : Lantos Kiadása, 1920. – 31 p. ; 18 cm. – (Kétnyelvű klassikus könyvtár ; 31.). – Fűzött. – Viszonylag jó állapotban. – Proveniencia ismeretlen. – Angol irodalom, novella, kétnyelvű kiadvány, angol, magyar nyelven.