Egy kiegészítés a Weöres-évfordulóhoz. Csorba A/4-es spirálfüzetekbe írta verseit. A versek kéziratának sorát időnként jegyzetek szakítják meg, ezért a versesfüzetek sokszor akár naplóként is használhatók. A költő gyakran írt a versek közé megemlékezéseket más költők, alkotók, barátok, rokonok, ismerősök halálakor. Weöres halálakor vers is született, mely a Hátrahagyott versek c. kötetben jelent meg. Itt közlöm: [Győzött a test…] [Hátrahagyott versek. – Pécs : Pro Pannonia, 2000   A kötet nem végleges, nem javított digitalizált változata a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján] A vers előtti oldalon a versesfüzetben Csorba megrendítő feljegyzést írt Weöres haláláról. Itt közlöm.

Még egy kiegészítés a Weöres-évfordulóhoz: Mindig tudtam, hogy a nagy természetkutatók, reál tudományok jeles képviselői szeretik a művészeteket. Mondhatnám, azért nagy tudósok a reáliák világában, mert a humaniorák világában is jól eligazodnak. Gondolom, a két tudomány együttes ismerete, alkalmazása emeli ki őket a sokaságból… Van szerencsém ismerni pl. olyan kiváló matematikust, Sárvári Csaba urat, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Műszaki Karának egyetemi docensét, aki szintén a fenti körhöz tartozik: mint matematikus jónéhány ítésznél jobban érti és szereti a művészeteket, főképpen a verseket. Sokat tett Weöres pécsi „kultuszának” segítéséért, pl. az ő nevéhez fűződik az a kezdeményezés, amelynek nyomán Weöresről Pécsett utcát neveznek el. (Majd, ha készen lesz a „helye”. Az EKF beruházások sikerétől függ, ugyanis az új utca „sorsa”, mert azt valahol az új létesítmények mellett szeretnének kialakítani…) Sárvári Csaba ma két kedves fotóval lepett meg Weöres kézírásos verseskötetéből, engedelmével fölteszem ezt a két fotót is ide. (1.  2. )És köszönöm, hogy érti, szereti, megbecsüli a költőket, emléküket őrzi, JÓhírüket terjeszti…