A Csorba Győző Társaság 97. hírlevele.

            

A Csorba Győző Társaság 97. hírlevele

2017. 04. 07-én két Csorba Társasághoz köthető esemény is volt.

1. A Csorba Győző Társaság éves közgyűlése. A hivatalos dokumentumokat (jelenléti ív, jegyzőkönyv, pénzügyi beszámolók) néhány elmaradt aláírás miatt csak egy-két nap múlva tudom közzétenni. A jegyzőkönyvet ismételni nem szeretném, csak röviden ismertetem a történteket.
– A közgyűlés levezetője Pintér László volt.
– A Társaság jelenlévő tagjai mindhárom javasolt napirendi pontot egyhangúlag elfogadták.
– Elsőként dr. Nagy Imre elnökünk beszélt a Csorba 100 emlékév eseményeiről, terveiről. Utána kitűnő előadást tartott Sásdi Sándorról, a méltatlanul elfeledett baranyai íróról. A Fehér kenyér c. Sásdi kötet ismertetése közben textológiai elemzést is végzett a könyv két kiadásának szövegeltéréseit értelmezve. A jelenlevők tapssal köszönték meg az előadást és elfogadták a beszámolót.
– Pintér László alelnök ismertette a második napirendi pontot, a Társaság székhelyváltoztatásáról. A tagok a székhely megváltoztatását (a Civil Közösségek Háza helyett dr. Nagy Imre háza) is egyhangúlag szavazták meg.
– Pintér László végül kicsit részletesebben ismertette az év eseményeit, majd a pénzügyi jelentéseket. A társaság a munkabeszámolót és a pénzügyi beszámolót is egyhangúlag fogadta el.
– Végül Pintér László egy diaösszeállítást mutatott be Csorba dunaszekcsői életéről, látogatásairól. A társaság tetszéssel fogadta az addig jobbára ismeretlen képeket Csorba fiatalkorából.
– Néhány szubjektív megjegyzést idéznék egyik tagunknak a közgyűlésről küldött levelére írt válaszomból. A tegnapi nap sikere inkább csak hivatali siker volt. Elértük, amit kellett: megfelelő számban jelen voltunk ahhoz, hogy szavazatképes legyen a gyűlés. Soha nem gondoltam, hogy a társaságnak (lényegesen) több tagja lesz. Ismerem a közérdeklődésre számot tartó témákat: a költészet és Csorba nincsen közöttük. Talán majd a nem hivatalos, szervezeti kérdéseket tárgyaló beszélgetéseinken, vagy az elnökünk tervei között szereplő névtábla avatáson (a szülőház helyén álló ház tűzfalán), vagy a Hrabal sörözőben tervezett beszélgetéseken, ill. a meghívott vendégekkel tartott esteken többen lesznek. A hivatalos iratok ismertetése kit vonzana? Azt hiszem, Csorbának ebben az ügyben is igaza van. Olvassuk csak a Húsz-harminc című verset. (A felső linkre kattintva Csorba előadásában is meghallgatható.) Azt hiszem, a költészet elfogadottságán a mai elektronikus világban a Hrabal-kocsmai miliő sem sokat fog változtatni. Ezt már régóta tudomásul vettem. S azt is tudom, mindenki addig él, amíg valaki emlékezik rá. Csorbára talán a pécsiek sokáig fognak emlékezni. Erre a nap másik eseménye a Pécsi Tudományegyetem 1. Sz. Gyakorló Általános Iskolájának rendezvénye felcsillantott némi reményt. Mielőtt ismertetném, az elmaradt köszöneteket pótolnám most. Amikor szerepelnem kell (Csorba szokta így mondani, ha valahol beszélnie kellett közönség előtt), akkor mindig lámpalázam van. Most is ez történt, izgalmamban elkevertem a sorvezetőmet, amire bizony az is nagy betűkkel fel volt írva: "köszönet!" Az elmaradt köszöneteket pótolandó, most – amolyan Oscar-díjkiosztós módra – köszönetet mondok sorjában azoknak, aki segítették a Csorba 100 emlékév eseményeinek megrendezését.
A Csorba Győző Megyei Könyvtárnak mint intézménynek és összes dolgozójának, személy szerint Miszler Tamás igazgatónak, aki vezényelte az események, tervezését, szervezését. Cseresznyés Anikónak, örökös jegyzőkönyvvezetőnknek, Drinóczi Ildikónak, aki a vándorkiállítást állította össze kiváló érzékkel, Pajor Zsófiának, aki az egész rendezvénysorozat fő szervezője volt, Szeifert Csabának, aki szintén sokat segített az ügyek intézésében és a lelkes gyerekkönyvtárosoknak, akik Csorba-műsorokat rendeztek. Köszönetet mondok mindenkinek, aki a rendezvények szervezésében más intézményekben részt vett. A Koch Valéria iskolaközpont tanárainak, főként Amreinné Pesti Ágnesnek, a Szent Mór iskolaközpont tanárainak és Szakács Emília tanárnőnek. Ők szavaló- Csorba versfordító- Csorba versek ihlette rajzolóversenyek szervezésében tevékenykedtek odaadással. Dr. Zalay Szabolcsnak is köszönettel tartozunk: a Társaság alakuló közgyűlésére biztosított termet, s a Lőweyben is megemlékeztek 2016-ban Csorbáról, az iskola szavalóversenyének kiemelt szerzőjeként. A versenyen elnökünk dr. Nagy Imre zsűritag volt. Külön kiemelt köszönet jár dr. Pesti Jánosnak, aki a Csorba Társaság kitalálója és megalakításának motorja volt, s a Csorba-film forgatásán is aktívan részt vett. Tanácsaival, ötleteivel mindig segíti munkánkat. Bertók Lászlót is köszönet illeti. Ő betegen is részt vett a Csorba-film forgatásán és rendezvényeinken. Hálásak vagyunk neki megjelenéseiért és felszólalásaiért. Köszönet illeti a város vezetőit dr. Páva Zsolt főpolgármestert és dr. Őri László alpolgármestert is, akik sokat segítettek munkánkban azzal, hogy a pályázatunkat támogatták, s így terveink megvalósítását lehetővé tették. Dr. Hoppál Péter államtitkár levélben tartotta velünk a kapcsolatot, reméljük, továbbra is támogatja munkánkat. Nem szabad kihagyni a felsorolásból a Csorba versek megzenésítőit, a Kodály Központban rendezett Emlékkoncert szereplőit és Sólyom Katalin színművészt sem. Ő szavalókörével Csorba Emlékműsort szervezett és rendezvényeinken fellépett. Köszönet illeti a Csorba Emlékkonferencia előadóit, akik Budapestről és a város intézményeiből eljőve tartottak kiváló előadásokat. A Jelenkor főszerkesztőjének Ágoston Zoltánnak az emlékkonferencia előadásainak közlését és a konferencia levezetését köszönjük. A hosszú felsorolás végére hagytam, akiket pedig előre kellett volna vennem: a Társaság rendes (tagdíjat fizető) és pártoló tagjait, elnökünket, a Csorba emlékét őszinte lelkesedéssel ápoló dr. Nagy Imre professzort és lelkes segítőnket dr. Sárvári Csaba egyetemi docenst, elnökségi tagot. Köszönet illeti dr. Tóth Noémit, a Társaság ügyvédnőjét, aki szakértő munkája mellett támogatta a Csorba Társaság könyvsorozatának kiadását és Bársony Kingát, könyvelőnket, aki nélkül elvesztem volna a pénzügyek buktatóiban. Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondok dr. Hernádi Lászlónak, az Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigazgatójának, leveleim lektorálójának.
Elnézést kérek mindenkitől akit véletlenül kihagytam, köszönöm nekik is a támogatást.
A felsorolásból is látszik mennyire összetett és sokoldalú munkát végeztünk Azt hiszem, tevékenységünk ennek az impozáns listának az alapján is eredményesnek nevezhető. Köszönet még egyszer mindenkinek és reméljük, ebben az évben is élvezhetjük támogatásukat.

2. A nap másik rendezvénye a Pammerné Fehérvízi Márta iskolai könyvtáros szervezte Csorba emlékműsor volt a Pécsi Tudományegyetem 1. sz. Gyakorló Iskolájában. Csorba ennek az iskolának az elődjében végezte az elemi négy osztályát, az 1920-as évek elején. Örömmel mentem az iskolába beszélgetőtársnak, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok megismerjék Csorba Győző nevét és művészetét. Ők azok, akikben legtovább élhet a költő emléke és utódaiknak is továbbadhatják azt. Meghívottként jelen volt Kereszturi József az egykori Pécsi Városi Könyvtár nyugdíjas igazgatója, aki egy ideig Csorba Győző munkatársa volt a Baranya Megyei Könyvtárban, a jelenlegi Csorba Győző Könyvtár jogelőd intézményében. Emlékeit elevenítette föl Csorbáról, csakúgy, mint a másik meghívott hölgy, Csorba egykori osztálytársának lánya. A beszélgetésen Csorba képeket, hang- és videófelvételeket és Csorba egykori iskolai füzeteit is bemutattam, valamint néhány csengőt a költő gyűjteményből. Igazán nagy élmény volt a 2-5. osztályos gyerekek között lenni. Az érdeklődő, Csorba verseket szavaló gyerekek örömmel töltötték el a tanárokat és a meghívottakat. Talán mégis van remény arra, hogy ifjú szívekben továbbélhet a költő és a költészet.

Köszönöm a hosszú nap kissé megkésett és hosszúra nyúlt beszámolójának elolvasását.