A Csorba Győző Társaság 45. hírlevele.

 

Ez a Csorba Győző Társaság 45. hírlevele!

Mivel a dolgok környülállásában semmiféle változás nem történt, figyelmeztetésül, nehogy valaki elfelejtse, egy kis változtatással másolom a 44. körlevél első két pontját:

1. A Csorba Győző Társaság következő közgyűlésére május 17-én délutánra tudtam helyet foglalni a Tudásközpont konferenciatermébe. A közgyűlés a Csorba Győző kiállítás ugyanott 17 órakor tartott megnyitója után kezdődik. A közgyűlést célszerű volt ezzel az eseménnyel összekapcsolni, így nem kell két egymással közeli időpontban összehívni támogatóinkat. A kiállítás megnyitása és megtekintése után a közgyűlés azonnal megkezdheti a munkáját, kb. 17 óra 30 perckor.

Tervezett napirendi pontok:

– dr. Nagy Imre köszöntője
– dr. Nagy Imre megemlékezése a 120 éve született Várkonyi Nándorról
– dr. Nagy Imre beszél a Csorba Győző Társaság tervezett kiadványsorozatáról
– Pintér László beszámolója az elmúlt év munkájáról és a Társaság pénzügyi helyzetéről, terveiről
– esetleg az alapszabály változtatása egy pontban
– javaslatok a tervekhez, a javaslatok megvitatása
– tagdíjak befizetése, emléklapok kiosztása

A jövő évi munkára vonatkozó javaslatokat már levelem vétele után örömmel várom és kérem a tagoktól.

Kérem a tisztelt címzetteket, hogy részvételükkel biztosítsák a közgyűlés szavazatképességét.
A fenti tájékoztató egyben meghívó is, külön invitációt már nem küldök!

2. Mint fentebb említettem, Csorba Győző Könyvtár május 17-én délután 17 órára tervezi a Csorba Győző Emlékkiállítás megnyitóját a Tudásközpontban.

Kérem a Társaság tagjait, lehetőség szerint a kiállítás megnyitóján is vegyenek részt! (A meghívót itt lehet megtekinteni.

3. Várkonyi Nándor Emléknap lesz május 19-én a Várkonyi Nándor Könyvtárban. Kérem a címzetteket, a mellékelt meghívón ismertetett eseményen is vegyenek részt! Várkonyi Nándornak, Pécs szent emberének, a tudósnak, a kedves Nándor bácsinak is adjuk meg a tiszteletet! (A kiállítás meghívója innen elérhető.)

4. A Csorba Győző Könyvtár rendezvényeiről a http://www.csgyk.hu oldalon lehet tájékozódni, kicsit lejjebb görgetve az oldalsávon a gombot. (Ld. még a május 11-én továbbított CSGYK-hírlevelet!)

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Figyelmüket köszönöm, tisztelettel: Pintér László