Oldal

Emlékszobájának katalógusa

Emlékszobájának katalógusa Csorba Győző emlékszoba. Katalógus. A kiállítást és a katalógust összeállították a Baranya Megyei Könyvtár munkatársai. Pécs. 1996. Baranya Megyei Könyvtár.     Vissza a címlapra  Vissza a Bevezetés menübe   Vissza a Kisbibliográfiákhoz  … Read More

Gyászhírek és nekrológok

Gyászhírek és nekrológok Elhunyt Csorba Győző [Gyorshír] = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 14. 1. p. Csorba Győző. 1916-1995 [Gyászjelentés] = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 15. 1. p.; Jelenkor, 1995. 11. 916. p. Nagy Imre: Immár a mű a mérték… Read More

Lexikonok, irodalmi összefoglalók Csorba Győzőről

Lexikonok, irodalmi összefoglalók Csorba Győzőről Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp. 1942. A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1124–1125. hasáb Hungária irodalmi lexikon. Szerk. Révay József és Kőhalmi Béla. Bp. 1947. Hungária. 120. p. Új magyar… Read More

Irodalom Csorba Győzőről. Önálló művek

Irodalom Csorba Győzőről. Önálló művek Tüskés Tibor: Csorba Győző. Bibliográfia. Bp. – Pécs 1979. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Baranya Megyei Könyvtár. 75 p. /Mai magyar költők/ Kalányos Katalin = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1979. 1–2. 26–27. p.Szakolczay Lajos = Hungarológiai Értesítő, 1981. Read More

Levelezéskötetei és kritikái

Levelezéskötetei és kritikái   „…élni kell, ameddig élünk”. Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése, 1961-1995. Összeáll., utószó Pintér László. Pécs. 2004. Pro Pannonia. 230 p. /Irodalmunk forrásai/   G[árdonyi] T[amás]: Bensőséges, ragyogó barátság = Pécsi Hírek, 2004. márc. 25. Read More