Csorba Győző saját verseit mondja

– Csorba Győző Előszó c. versét mondja a Magyar Rádió „Kincsestár”-ában
http://kincsestar.radio.hu/panoptikum/koltok/csorba.php

„József Attila, hidd el, hogy nagyon szeretlek…" Összeállítás a költő születésének 100. évfordulójára (A jobboldali menüben Csorba Győzőt választva a költő József Attilához írt Stációk c. versét hallhatjuk a költő előadásában, ugyanitt a vers szövege olvasható is.
http://kincsestar.radio.hu/ja100/