Fodor-Takáts levelezéskötet

          Megjelent a Fodor András és Takáts Gyula levelezése 1948-1997 c. kötet »»». (Pécs : Pro Pannonia, 2007. – 535 p.)  Az Irodalmunk forrásai c. sorozat 31. kötete, melyben a szerzők 500 levele olvasható, érdekes és hiánypótló adatokat tartalmaz a két Kossuth-díjas alkotó – nevezhetjük kapcsolatukat akár Mester-Tanítvány kapcsolatnak is – életéből/ről, a címben is jelzett korszak kulturális, irodalmi helyzetéről. A levelek, melyek korszakokat ívelnek át, olvashatók kortükörként, a két alkotó mély barátságának dokumentumaiként, avagy a levelezőtársak költői-irodalmi tevékenységének forrásanyagaként is. A kötet két ponton is kapcsolódik a Csorba Győző honlaphoz. Csorba Győző neve a könyv névmutatójának tanúsága szerint több mint harmincszor fordul elő a levelekben, ezzel a levelezés egyik leggyakrabban emlegetett szereplője. Ez a tetemes mennyiségű szereplés valós és élő kapcsolatot jelez: Csorba Győző igen szoros, baráti kapcsolatban volt mindkét levelezőpartnerrel, ezt „igazolja” például a „… hűséges baráti ölelésemet küldöm…” Csorba Győző és Fodor András levelezése, 1947-1994 c. kötet, mely 2005-ben jelent meg, szintén a Pro Pannonia kiadó gondozásában. Abból a kötetből (is) kiderül, hogy az alkotói hármas kapcsolata egészen a „kezdetekre” vezethető vissza: Fodor András első folyóiratbeli versközlése Takáts Gyula ajánlása nyomán a Sorsunk c. pécsi folyóiratban olvasható, ahol éppen a versrovat akkori szerkesztője Csorba Győző mondta ki az engedélyező szót a nyomtatásra… Csorba Takáts Gyulával is jó viszonyban volt: 1947/1948 fordulóján több hónapig együtt voltak a Római Magyar Akadémián (erről az időszakról is sok versük, történetük tanúskodik), de utána is szoros maradt a kapcsolat, mint a két „szomszédvár”, Pécs és Kaposvár képviselői szinte versengve szervezték, alakították városuk, megyéjük, ma talán úgy mondanánk régiójuk, irodalmi-kulturális életét. Mondhatni, a szerzők életútját figyelmesen szemlélve párhuzamos életrajzok lennének készíthetők. Néhány érdekes kapcsolódási pontra, eseményre még a honlapon is visszatérünk…

A másik kapcsolódási pont a két kötet között a szerkesztő személye: Pintér László, jelen honlap gondozója, mindkét kötet szerkesztőjeként, jegyzetelőjeként működött közre. A két kötet előszavát is ugyanaz a személy, Tüskés Tibor irodalomtörténész, szerkesztő, írta, aki Csorbának, Takátsnak és Fodornak is közeli barátja, munkatársa volt: előbbinek a Jelenkornál, utóbbiaknak pedig a Somogy c. lapnál. (Tüskés Tibor gondozásában napjainkban folyamatosan, több kötetben jelenik meg a Pro Pannoniánál Fodor és Tüskés hatalmas, ezernél is több levelet tartalmazó levelezése.)

              Együtt olvasva e levelezéseket, a dél-dunántúli régió irodalmi és művészeti életéről, alkotókról, eseményekről egyedülállóan értékes-érdekes ismereteket gyűjthet az olvasó, legyen akár irodalomtörténész vagy éppenséggel „csak” irodalombarát érdeklődő…

A kötet borítójának hátoldala »»»
A kötet címoldala »»»
A kötet címlapjának verzója »»»