Csorba Győző összes kötetben megjelent verse elolvasható a honlap hivatkozásaira kattintva, de nagyon sok verset digitalizáltam magam is egyes oldalak készítése közben és sok olyan vers is található már a honlapon, amelyet előadóművész vagy maga a költő mond el. Most a verseket betűrendbe foglalva egy helyre gyűjtöm össze, hogy ezzel is segítsem a keresőket. Remélem, eljutok egyszer odáig, hogy ez egy teljes adatbázis lesz, benne az összes olvasható és hallható Csorba verssel. A tételek szerkezete: a cím, majd utána pl.: (Öv. p. 344.) = a vers megjelent Csorba Összegyűjtött versek c. kötetében, a 344. oldalon, vagy (Hátrahagyott, p. 14.) = megjelent a Hátrahagyott versek (Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 2000) c. kötetben, a 14. oldalon. Ezután annak a kötetnek a címét közlöm, amelyikben először jelent meg a vers, pl. (Séta és meditáció) Ilyenkor az oldalszámot nem adom meg.  Amennyiben a vers hallható is, először Csorba előadásában ajánlom, aztán az előadóművész interperetálásában, majd – ha van – az írott szövegre is rá lehet kattintani, mint pl. Ars poetica, Csorba Győző előadásában  (Írott szöveg és a vers Nagy Attila előadásában) A felső sorban lehet kiválasztani a versek kezdőbetűjét.  A betűrend (az Sz betűt kivéve) a "könyvtári ábécé", ill a könyvtári betűrendezés szabályait követi: a rövid és a hosszú magánhangzók azonos besorolási értékűek, a névelőket (a és az) nem veszem figyelembe, az "egy" határozatlan névelőt és az "egy" számnevet viszont az egyszerűség kedvéért mindig besorolási adatként kezelem. A szögletes zárójelpárban közölt versek a költő kéziratos hagyatékában maradtak fenn, Csorba azoknak címet sem adott, s halála után, 2000-ben, a Hátrahagyott versek c. kötetben jelentek meg úgy, hogy a vers kezdő szavait (v. kezdősorát) adta címül a szerkesztő, Bertók László: pl. [Ha már boldogság…], vagy [Párnak parancsolni…]. Az ilyen címeket sem a könyvtári betűrendbe sorolás szabályai szerint (a betűrend elején), hanem a kezdőbetű alapján rendeztem.
Az egyes betűkön belül a jobb átláthatóság kedvéért egy-egy sor kihagyásával csoportokat készitettem, pl. az Ma, az Me, az Mi, az Mo és az Mu betűkkel kezdődő címek között.
Elnézést kérek, ha egyelőre nem minden cím szerkesztése pontosan olyan, ahogyan leírtam. Amit jeleztem, az inkább még csak a terv. Aztán – ember tervez és a Jóisten végez a szabadidő csekély kerete, a kedv, az egészség stb. adagolásának szabályozásával… Gondolom, talán elnézhető, hogy a forma még nem mindenhol "100%-os", először a vers olvashatósága a fontos…