Nem nőttem bele, a vers a költő előadásában

                 NEM NŐTTEM BELE

    Lötyög rajtam − még nem nőttem bele −
           kis életem
   Pedig leszek lassacskán nélküle:
           pucérra vetkezem

   Ábrándozom: mi is lett volna ha
           mint kellene
   most úgy feszülne rajtam a ruha
           sehol ránc vagy rece

   Ezer hajlat érintkezési pont
           várt hasztalan
   s ez így marad már: vonzódás iszony
           végképpen oda van

   Jaj hogy kívántam megpróbálni sok
           vad és szelíd
   kísértést mely köröttem háborog
           apad majd föltelik

   Hol sikerült hol nem − Jobbára nem:
           ráncok recék
   szabdalnak át most is keservesen
            és porrá ég a szép

Akárhogy történt nem siránkozom
     apró mosoly
képződik félrebillent szájamon
     (nagyon-nagyon komoly)