Másfajta nóta, a vers a költő előadásában.

            MÁSFAJTA NÓTA

Azokhoz képest mik közeljövőben
lesznek hozzám jövendők egyre inkább
kölykösnek érzem a szót a beszédet
s leírva is egyáltalán a nyelvi
kifejezés-formát akármilyen
A testben történőt csupán a test
képes hív módon pontosan közölni
különb-különb sajátlagos jelekkel:
a szív változó ütemeivel
görcsökkel kisebb-nagyobb rohamokkal
vérzéssel izzadással köhögéssel
nyögésekkel ordítással jajokkal
s mindennemű rokon nyilatkozással
esetleg könnyű alhas- vagy here-
bizsergéssel (vagy éppen semmivel)
méghozzá egy-az-egyben stilizálás
nélkül
          Hát folyton gyanakvóbb vagyok
s hitetlenebb a verssel szemben is
ha testi dolgokról próbálna szólni
mert úgyis csak pipiskedés lehet
a mély s igaz másfajta nóta mellett