Major Tamás előadásában

EGY RÉGI FOLYÓIRATRA **

  A túlvilági Dunántúl-hoz
  a törzs előre ment
  van már szerkesztő kritikus
  és van már lektor is
  akad író is egynehány
  A lappal mi lehet?
  Megjelenik-e s ha igen
  hát rendszeresen-e
  szigorú-e a szerkesztőség
  milyen a színvonal?

  Olykor ha fölnézek az égre
  nagy fehér kupacok
  tömörlenek a tiszta kékben
  új szám lett kész talán

  Mintha a felső példányokba
  a szél belapozna…

  Tőlem mikor közölnek?

** A  vers Szántó Tibor szellemének − nem múló baráti szeretettel alcímmel jelent meg a Szántó Tibor és a Dunántúl. Emlékezések és repertórium c. kötetben (szerk. Tüskés Tibor. − Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1988. − Pannónia Könyvek. p. 7.) A verset az Anabázis és az Összegyűjtött versek c. Csorba kötetekben alcím nélkül közölte a költő .