[Parancsok …] 

Parancsok szóban és írásban,
intések és ígéretek.
Agya fojtva, ereje vásva,
lép tompán a szegény sereg. 

Jobb úton jobbfajta vezérek,
virgonc agy, pattanó erők.
Szerencsésebb, naplátta népek,
népméretű előkelők. 

Tátog süket, fekete örvény.
Egyik mellette ellibeg,
a másik jajgat beledőlvén.
S már nincs sehol szegény sereg.