[E megkezdett új évem…]

           [E megkezdett új évem…]

E megkezdett új évem hogy folyik le?
S hogy hány lesz még s ez hátulról hányadik lesz?
Az óra jó a napszakot mutatja
A naptár rossz: a vissza nem jövőt is
Élnénk inkább csak órával kezünkben
bele a tagolatlan vak időbe
s ne volna mód számolnunk soha többé
ezzel a szörnyű matematikával

 

A töredéket Csorba egyik versesfüzetében találtam, Bertók László válogatta be a Hátrahagyott versek c. Csorba kötetbe. A költő címet sem adott a verstöredéknek, ezért lett a cím a vers első négy szava.  (Pintér László)