Műfordításkötetek borítói és címlapjai

(A címre kattintva a borító, az alcímre vagy a kiadás helyére kattintva a címlap képe jelenik meg. A dedikálások szövegében: Cilkó, Cilike = Csorba Noémi, a költő második leánya, Bajkó, Bálintka = Pintér Bálint, Csorba első unokája, Viola = Pintér Viola, Csorba második unokája, Ábica = Pintér Ábel, a költő hatodik unokája.)

 

  1. Hélinant de Froidmont : A halál versei = Les vers de la mort / Ófrancia eredetiből ford. Csorba Győző ; bev. Birkás Géza, ; ill. Holler Andás. − Pécs : Janus Pannonius Társaság, 1940. − 115 p. − (A Janus Pannonius Társaság könyvtára ; 13.)
  2. Goethe, Johann Wolfgang: Faust. 1-2. rész / ford. Jékely Zoltán és Csorba Győző (2. rész). − Bp. : Magyar Helikon, 1959. − 559 p. − (Helikon klasszikusok)
  3. Bertolt Brecht, válogatott versei / vál., szerk., utószó: Hajnal Gábor ; ford. Csorba Győző. − Bp. : Európa, 1959. − 69 p. − (A modern német líra kincsesháza ; 3.) − Az 1-8. kötet közös tokban.
  4. Goethe, Johann Wolfgang: Faust : Tragédia / jegyz. Walkó György. − Bp. M. Helikon : 1961,. 1. r. ford. Jékely Zoltán. − 291 p. − 2. r. ford. Csorba Győző. − 454 p. − 2 db. − ([A híres-neves Faustus doktorról szóló históriák] 3-4.)
  5. Mezsirov, Alekszandr Petrovics: Búcsú  a hótól : Válogatott versek / ford. Csorba Győző. − Bp. : Európa, 1974. 131 p.
  6. Kettőshangzat : Válogatott versfordítások. − Bp. Európa, 1976. − 378 p.
  7. Janus Pannonius válogatott munkái / vál., szerk. és előszó: Csorba Győző ; ford. Berczeli A. Károly, Csorba Győző et al. ; jegyzet és jegyzetszótár: Ugrin Aranka. − Bp. : Kozmosz Könyvek, 1982. − 287 p.
  8. Pajzán epigrammák − Jani Pannonii epigrammata lasciva / szerk. ford., utószó és jegyz. Csorba Győző. − Bp. : Helikon, 1986. − 74 p. − Japán technikával. − Kapcsos tokban.
  9. Hélinand de Froidmont: A halál versei = [Les] Vers de la mort. / ford., utószó és jegyz.: Csorba Győző. − Bp. : Helikon, 1989. − 63 p. : illusztr. − (Helikon stúdió.) − Bibliofil kiadás.
  10. Drámafordítások / utószó: Szirtes Gábor. − Pécs : Pro Pannónia Kiadó, 1998. 247. p. (Pannónia könyvek. Irodalmunk forrásai : a.). − Tartalmazza: Eschner, Eugen: Gergő a király; Hauptmann, Gerhart: Patkányok; Regnier, Robert: Arisztotelész rablólétrája