A Csorba Győző Társaság 3. közgyűlése. Pintér László beszámolója

Beszámoló a Csorba Győző Társaság 3. közgyűlésére

(Készítette Pintér László)

2015. május 12-én, majdnem pontosan egy éve, megalakult a Csorba Győző Társaság, örömmel és büszkén mondom így: a TÁRSASÁGUNK. Bár kicsiny társaság, de azt hiszem, a tagok Csorba iránti szeretete erőssé teszi. Kívánom, is hogy így legyen, s bízom is benne, hogy így lesz, mert ki kősziklára épít, nem csalatkozik: „És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.” (Máté 7:24) Csorba életművére építeni olyanná tesz minket, mint aki kősziklára építkezik, ezért bizalmunk nem elbizakodottság. S azért sem az, mert nem csak bízunk, nem csak csodálkozva nézzük az alapot, hanem építünk is rá.

Nézzük tehát mit építettünk eddig.

2015 tavaszán Pesti János tanár úr kezdte! Megkeresett engem, s azt mondta, mégsem való az, hogy Pécsett, Csorba Győző városában nincsen irodalmi társaság, szervezzük meg a Csorba Társaságot. Már csak azért is, mert 2016-ban lesz Csorba születésének 100. évfordulója, s ha a társaságot megszerveznénk, akkor lenne mire alapozva megtervezni a Csorba centenáriumot. Tekintve, hogy én lassan mozduló fajta vagyok, tanár uramnak nem volt egyszerű dolga, de ő kitartó ember, addig győzködött, mígnem beleegyeztem: járjunk utána, mit lehetne tenni. Lázas tanácskozások után a Leöwey Gimnázium igazgatói irodájában Zalay igazgató úr megkereste telefonjában Nagy Imre professzor úr számát, s ott, előttünk felhívta. És professzor úr igent mondott a felkérésre: vállalja az elnökséget. Megvolt tehát kiváló elnökünk, s ott helyben valakinek vállalni kellett az ügyvezetőséget is. Ki legyen, aki az ügyeket intézi, tikár – és titkárnő – egyben. Ismerve a Csorba hagyaték körüli munkámat, Pesti tanár úr és Zalay igazgató úr is engem agitált: ez a munka nekem termett… Nem tudtam kibújni a feladat alól, pedig igyekeztem, mert éreztem, mekkora súly lesz ez rajtam, de vállalnom kellett, már csak Csorba iránti tiszteletből is. Innentől már ment minden, mint a… Na, azért annyira nem, de szépen haladtunk, s már május 12-én megtarthattuk alakuló  közgyűlésünket. A meleg, nyárias napon a Leöwey Gimnázium kis dísztermében zökkenő nélkül lezajlott a kicsit hosszúra nyúlt ülés, melyen Nagy Imre és Bertók László is emlékezetesen szép előadást tartott, s melynek hivatalossá tételében dr. Tóth Noémi, a nagyon kedves ügyvédnő segédkezett. Magunk elvesztünk volna, hiszen a Társaság hivatalos bejegyzése még avatott kezek által gondozva is 2016 februárjáig tartott. Köszönjük mindig mosolygós és kedves ügyvédnőnk – már mondhatom így – ügyszeretetét, intézkedését. Nem felejthetjük el azt sem, hogy dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, államtitkár úr elfogadta felkérésünket a tagság tiszteletbeli elnöki címére, s dr. Őri Péter kulturális alpolgármester és kedves asszisztensnője dr. Nagy Anna is mindig segítségünkre volt. Emlékezhetünk rá: az akkor éppen külföldön tartózkodó dr. Hoppál Péter helyett titkárnője Tihanyvári Dóra olvasta fel az üdvözletét, Őri alpolgármester úr pedig maga köszöntötte az alakuló gyűlést.

Nem húzom tovább az időt olyan dolgokkal, amiket úgyis tudnak a jelenlevők, lássuk, mit történt a gyűlés után, idáig. Először nézzünk néhány szervezési ügyet.

Hosszas előkészületek és levelezgetés után sem sikerült elkészíttetni a Társaság emblémáját, mert nem találtunk a javaslatok között nekünk tetszőt. Ezért aztán készítettem egyet magam, ezt. Itt mutatom be. Ezután minden levelemet ezzel a fejléccel küldtem el a címzetteknek. A kép Martyn Ferenc tusrajza Csorbáról. Kérem, aki tud, szíveskedjen jobb emblémát tervezni, vagy tervezőt javasolni, örömmel várom, keressen meg.
Elkészíttettem a Társaság bélyegzőjét, mivel adószámunk még nem volt, anélkül egy körbélyegzőt. Íme.
Adószámunkat – ügyintézés, óh – 2016 februárjában kaptuk meg, a szám: 18739543-1-02

Miután pedig lett adószámunk, tudtunk intézkedni számlavezetés ügyben. Számlaszámunk 2016. április 15-től: Mohácsi TakarékBank 50400113-16108561. Örömmel jelenthetem, hogy a számlán eddig 45291,-Ft gyűlt össze tagdíjbefizetésekből. (709,-Ft-ot számlakezelési díjra vontak le!)

Eddig tagdíjat fizetett 17 fő. Időrendben: 1. Selleri Pintér Viola, 2. Achs Ágnes (!), 3. Halmos Gábor, 4. Friedszám Márta, 5. Kiss Tamás, 6. Pintér László, 8. Pintérné Csorba Noémi, 9. Radics Éva, 10. Kóródy Zoltán, 11. Sárvári Csaba, 12. Kereszturi József, 13. Csuhai István, 14. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, 15. Hajdinák Éva, 16. Hajdinák Szilvia, 17. Hajdinákné Csorba Eszter. Egyszerű számítással kideríthető, hogy ha mindenki 2000-Ft-t fizetett volna (volt nyugdíjas befizető is!), akkor is „csak” 34 eFt volna a számlán, tehát voltak, akik jóval a tagdíj összege felett fizettek. Mindenkinek köszönjük a befizetést, s jelzem egyben, hogy itt a taggyűlés után is lehet befizetni, a számla pedig nyitott, bármikor lehet átutalni, a fenti számlaszámra. Kérjük, az átutalt összeg mellé írják fel nevüket és azt, hogy „Csorba Társaság, tagdíj”. Aki most nem tud fizetni, megteheti a TakarékBank irodájában, a Citrom utcában, kényelmes, gyors módszer: megmondja, számlaszámunkat, s az átutalni kívánt összeget, és máris fizethet, vagy utalhat. A postai csekken való feladást a bankban nem javasolták, macerás és pénzbe kerül a postán is és a bankban is. A tagdíjakból összegyűlt összeg felhasználására a beszámoló után kérek javaslatokat!

Még a ronda anyagiaknál maradva: mivel senki nem vállalkozott rá, én pedig nem szeretnék börtönbe kerülni, legalább az első gazdálkodási évre kénytelen voltam könyvelőt keresni, akinek az éves díja 40 eFt. Neve Bársony Kinga, a Hullámfürdővel szembeni házban van az irodája. Az ő tiszteltdíját a polgármesteri hivataltól kapott támogatásból szeretném kifizetni, amint az ügyvédi iroda díját is.

Ezzel kapcsolatban közlöm a következőket is: többszöri egyeztetés után pályázatot adtunk be a Polgármesteri Hivatalba, s örömmel közölhetem, hogy április 21-én a következő tájékoztatást kaptam a Hivatal egyik illetékesétől, a nagyon kedves és segítőkész Horváth Andrea vezető tanácsostól:

„Kedves László! A Kulturális és Köznevelési Bizottság 71/2016. (04.20.) számú határozata szerint, a Csorba Győző Társaság részére 500.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2016. évi működési-, program-, személyi jellegű, és egyéb költségekre.
A támogatási szerződés aláírásáról egy későbbi e-mailemben értesítem.
Üdvözlettel: Andrea”

Ennél jobb hír kevés akadna, mondjuk csak annyi, ha a támogatás összege több volnaJ, s már a számlánkon lenne. De ne legyünk telhetetlenek, hálásan köszönjük ezt is. A pályázatot, mint az szokásos, nagyon sok hivatalos papír beszerzése, kitöltése után adhattuk be, éppen határidőre, mert akkorra tudtuk megadni adó- és számlaszámunkat, amelyek nélkül azt el sem fogadták volna.

A Horváth Andrea által ígért szerződést még nem kaptuk meg, így annak tartalmáról sem tudunk beszámolni.
A pályázatban kérésünket, melyet elnökünk Nagy Imre professzor úr írt alá, a következőkben foglaltuk össze:

„A Csorba Győző Társaság működésének megindításához szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséhez kérünk támogatást a részletezett terv szerint Pécs Megyei Jogú Város költségvetéséből.  […]

A Társaság hivatalos bejegyzése után immár szeretnénk valóban egyesületként működni: a magánlakásban fenntartott iroda (így az irodabérlés költségeit megtakaríthatjuk) működtetéséhez szükséges számítógép, nyomtató, szkenner, egyéb irodai felszerelések beszerzésére, továbbá könyvelő, számítógépes szakember és a minket képviselő ügyvéd díjazására szeretnénk fordítani a kért összeget.”

 A Hivatal formanyomtatványán – a Hivatallal történt többszöri egyeztetés és igényünk csökkentése után – végül 530 eFt-os kérést nyújtottunk be a pályázatra.

8. Költségkategóriák szerint kért támogatás 280 eFt.

              fenntartási költségek — eFt

              személyi jellegű kifizetések 80 eFt (számítógépes szakember, könyvelő)

              programköltségek —Ft

              tárgyi eszköz beszerzés (100e Ft felett) 80 eFt

              működési költségek 20 eFt”

A megajánlott támogatási összegből fennmaradó részt, az ügyvéd díját, a Hivatal javasolta. Az ügyvédnő eddigi munkáját teljesen ingyen végezte, soha nem sürgetett pénzt, így nagy örömmel tudtam neki beszámolni arról, hogy a Hivatal értékelte múltbéli és jövőbeli munkáját is. A (még meg nem) kapott összeg elköltéséről a Hivatalnak 2017. február 28-ig kell majd beszámolni. A támogatást a Társaság nevében köszönettel fogadtuk.

 Nem tettem le arról, hogy pénzes támogatókat nyerjek meg az ügyünknek, de egyelőre nincsen olyan ember, aki megfelelően válaszolt volna. A pécsi püspök úr – ha nem is pénzzel – de levelem nyomán egyéb módon támogatja a Szent Mórban tartandó szavalóversenyt, Matyi Dezső viszont, illetve „előszobája”, mert csak addig jutottam, egyszerűen visszautasított. Én inkább mégis ezt a pártfogó-kereső utat látnám járhatónak (talán van pénzes ember, aki szereti a költészetet), nem a hivatalosságok zavarást, azok után, hogy támogatásukat megkaptuk. Bár még erről sem tettem le, éppen most írok majd hivatalos embernek, akitől még remélhetünk segítséget. Kérem ugyanakkor, azt is értsétek meg, hogy nem kiabálhatok ki minden tervet, támogatási ígéretet előre, nem akarom fejemre vonni aztán a sikertelenség ódiumát.

Bízok abban, hogy a tagság segítségével tudok még szponzort szerezni a szívügyünknek tartott Csorba Győző Társaság kiadványai c. sorozat és a Csorba Győző szülőházára tervezett emléktábla finanszírozására is, ígérhetem, mindent megteszek azért, hogy a Társaság számlájára ezen nemes célok megvalósítására is több pénz kerüljön.

Kérem ebben az ügyben a Társaság tagjainak szíves segítségét: aki szponzorálási lehetőségről, lehetséges szponzorról tud, kérjük, értesítsen, hogy felvehessük reménybeli támogatónkkal a kapcsolatot.

A Társaság pénzügyeiről most részletesen beszámoltam, s kérem megértésüket, hogy csak most, de eddig nem is tudtam volna miről tájékoztatást adni, hiszen ezek az ügyek csak április második felében kezdtek tisztázódni: számlát április 15-én tudtunk nyitni, a pályázat elnyeréséről, mint látták, április 21-én kaptunk hírt, könyvelőt is mostanra sikerült szereznünk.

Természetesen mind a tagdíjak, mind a támogatási összeg felhasználásának elszámolását a tagság pontosan megkapja, s minden kifizetésről tájékoztatást adunk a könyvelő segítségével.

Kérem a legnagyobb tisztelettel, értsék meg és fogadják el beszámolóm fenti részét.

Kicsi, de fontos kitérő: kérem, hogy a taggyűlés szíveskedjen megszavazni azt, hogy az ügyvédnő által előre elkészített papíroknak megfelelően dr. Nagy Imre elnök mellett a Társaság ügyeiben én is teljeskörűen járhassak el, ugyanis azt adóhivataltól a takarékbankig minden ügyintézésnél dr. Nagy Imrével kellett megjelenni, s mindenütt javasolták, hogy legalább két aláírója és képviselője legyen a Társaságnak, ha egyikük kidőlne, szükség esetére legyen helyettesítője.

[A közgyűlés ezen részét külön forgatókönyv alapján készített jegyzőkönyv tartalmazza.]

Az anyagiak és a hivatalos ügyek után most következzen a beszámoló a munkáról.

A Társaság ügyeinek intézése rendkívül sok munkát igényelt: a bejegyzés, az adóhivatali ügyintézés, a pályázat intézése és a számlanyitás sok időt, energiát kívánt, de ezek nem látványos dolgok, ezek főként csak Nagy Imre elnök úr és az én időmet foglalták le, ennek látszata „csak” annyi, hogy működő- és számlaképes a társaság.

A munka látványos, mindenki által érzékelhető oldala a Csorba100 emlékév megszervezése és az utána az év végéig még tervezett rendezvények sora lett/lesz.

 Az alábbiakban tudom összefoglalni a történteket.

Polgármesteri Hivatallal és Csorba Győző Könyvárral történt számos egyeztetés után kialakult a Csorba100 emlékév közös rendezvényeinek menetrendje, amelyet minden kedves tagtársunk megkapott a hírlevelekben. Olyan szoros és baráti együttműködés alakult ki a Csorba Könyvtár, a Csorba Társaság, a Magyar Könyvtárosok Baranya Megyei Szervezete és a Polgármesteri Hivatal illetékesei között, amely megvalósulásra ítélte teveinket, így örömmel jelenthetem, hogy azok eddig szinte hiánytalanul megvalósultak. És nagyon köszönöm partnereink szíves támogatását, amelyet munkám minden percében érezhettem.

Az eseményekről, mint szorgos billentyűkoptató titkár megalakulásunkat közvetlenül megelőző időponttól kb. hatszáz rövidebb-hosszabb levelet írtam a Társaság ügyében, s 46 – tehát majdnem heti gyakoriságú – hírlevélben értesítettem 140 embert, társaságot, hírlapot, akik/amelyek így-úgy kapcsolódtak ügyünkhöz, híreinket pedig a Csorba facebook oldalon és a Csorba Emléklapon még nagyobb körben terjesztettem, így most minden esemény mellé facebook-címet is tudok adni, hogy akit érdekelnek a részletek, utána nézhessen, mindezen felül pedig számtalan személyes vagy távbeszélő-hívást és szkájp beszélgetést is megejtettem.

Ez nem öndicséret, egyszerű tény. Nehéz lesz átadnom bárkinek ezt a nem könnyű stafétabotot. Szóljon, aki akarja!

 Az alábbiakból jól érzékelhető lesz, hogy a Társaság bejegyzése mennyire felgyorsította a munkánkat.

   2015. május 12. Megalakult a Csorba Győző Társaság https://www.facebook.com/csorbagyozo/posts/1652553488300009

2.       2015. szept. 16. Főhajtás a Pécsi Köztemetőben Csorba Győző sírjánál

3.       2015. nov. 20. A Társaság 2. közgyűlése és a Pro Pannonia kiadásában megjelent Pécs irodalmi és művészeti életének ötven éve képekben Csorba Győző hagyatéka alapján c. könyv bemutatásával

4.       2016. január 18. Végre hivatalosan is bejegyezték a Csorba Győző Társaságot

5.       2016. január 21. Nagy Imre vehette át két másik két pécsi kitüntetettel a Tüke-díjat, s elnökünk az átadón is beszélt a Csorba Társaságról és Csorba Győzőről. Az érdemes kezekbe került díjhoz ezúttal is szeretettel gratulálunk professzor úrnak.

6.       2016. január 28. Erdei Ferenc utca ­– Csorba Győző utca névváltozás Itt ki kell emelni Pesti tanár úr szerepét, aki mint a város és a megye utcanévtudósa nagyon sokat tett a csere érdekében, minden befolyását latba vetette, hogy ne egy eldugott utca kapja meg Csorba Győző nevét, igaz, a névváltozást a pécsiek többsége és a városvezetés is támogatta. Az év egyik igazán nagy eredménye ez, ha tud valaki segíteni, hogy a Google térképen is változtassák meg a nevet, azt megköszönöm.

7.       2016. március 2. A Csorba100 emlékév hivatalos megnyitója. ; http://www.csgyk.hu/sajto-elindult-a-csorba-gyozo-emlekev/ ; http://www.csgyk.hu/sajto-legyen-a-konyvtar-mindenkie/ (Miszler Tamás igazgató nyilatkozata) ; https://www.facebook.com/csorbagyozo/posts/1747133818841975

8.       2016. március 10. A Csorba Emlékév keretében a Tudásközpontban bemutatják Takáts Gyula Szőlőgyöngy című kötetét. Az ifjúkori Takáts művekről a Csorba Társaság elnöke dr. Nagy Imre és Stamler Ábel a kötet szerkesztője beszélgetett.

9.       2016. március 19. Ön már városunk része. Beszélgetés dr. Nagy Imrével

11      2016. április 11. A Vers- és Prózamondó Pedagógusok műhelyének műsora. https://www.facebook.com/csorbagyozo/posts/1766096343612389 ; https://www.youtube.com/watch?v=xqQfvi966Rs&feature=em-uploademail ; https://www.facebook.com/csorbagyozo/posts/1766081370280553

12.  2016. április 11. Jércike, kakaska, vágyott a magasba. Alsó- és felsőtagozatos általános iskolások szavaló versenye https://www.facebook.com/csorbagyozo/posts/1748150952073595 ;  https://www.facebook.com/csorbagyozo/posts/1766081916947165

13.  2016. április 13. Slam poetry est, Nekem A VÁROS mindörökre címmel https://www.facebook.com/csorbagyozo/posts/1766842940204396 ; https://www.facebook.com/events/244525779224364/

14.  2016. május 17., azaz ma: Csorba kiállítás megnyitója http://www.csgyk.hu/csorba100-kiallitasmegnyito/

15.  2017. május 19. http://www.csgyk.hu/varkonyi-nandor-emleknap/ (Ide számítom kicsit, hiszen partnerünk a Csorba Könyvtár is szervezi, s kérem tagjainkat, szíveskedjenek ott támogatóként megjelenni. Pécs szent öregjére, kedves Nándor bácsira emlékezve. Ami a bugyuta szlogenben van, rá nem deheroizáló: mert megérdemli…

 A következő eseményeket tervezzük még:

16.  Június közepén: A város oldalában címmel a Baranya Megyei Könyvtáros Egyesület, a Csorba Győző Könyvtár és a CsGyT közös rendezvénye elsősorban Csorbáról a könyvtárosról. Beszélgetőtársak (Cseresznyés Anikó szíves közlése alapján): „Bertók László, József Attila- és Kossuth-díjas magyar író, költő, a Jelenkor c. folyóirat munkatársa; Boda Miklós, a Csorba Győző Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgató helyettese; Iványi Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója; Kereszturi József, a Pécsi Városi Könyvtár címzetes igazgatója; Kohlmanné Sinkó Judit, a Csorba Győző Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője, dr. Szirtes Gábor, kandidátus, sorozatszerkesztő, a Pro Pannonia Kiadó igazgatója. A beszélgetés vezetője Kereszturi József lesz.

17.  Júniusban a Négy kicsi cica c. eddig alig ismert, gyerekeknek szóló Csorba-képeskönyv hasonmás kiadásának bemutatása.

18.   Szeptember 16-án délelőtt 10 órakor utcanévtábla avatása Kertvárosban (a volt Erdei Ferenc utca), délután 16 órakor főhajtás a temetőben Csorba Győző sírjánál.

19.  Novemberben Csorba-, ill. Csorbára is emlékező szavalóversenyeket rendez a Szent Mór Iskolaközpont, a Leöwey Klára Gimnázium és a Koch Valéria Iskolaközpont.

20.  Novemberi határidővel: pályázat zeneszerzőknek, Csorba versek megzenésítésére.

21.  November 21. Csorba emlékülés. Felkért előadók: Ágoston Zoltán, Albert Zsuzsa, Bertók László, Csuhai István, Jankovits László, Kalász Márton, Nagy Imre, Meliorisz Béla, Parti Nagy Lajos, Pomogáts Béla, Szirtes Gábor, Tóth Krisztina. Eddigi ismeretem szerint Ágoston Zoltán, Albert Zsuzsa, Bertók László, Csuhai István, Nagy Imre, Pomogáts Béla, Szirtes Gábor és Tóth Krisztina már vállalta a részvételt.

22.  November 23. Ünnepi koncerttel zárul a Csorba100 emlékév a Kodály Központban. Megnyitja Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár, a Csorba Társaság tiszteletbeli elnöke. A műsor és a szereplők névsora még nem végleges. Ez a Polgármesteri Hivatal és a város „meglepetéscsomagja” a Csorba100 emlékév számára. A koncert a Polgármesteri Hivatal ötlete volt, az ő felügyeletük alatt zajlik majd, s Kircsi László oboaművész, tanár a megbízott szervezője, aki Csorba tisztelője volt, s Csorba estjein is közreműködött már. Az eseményt külön költségvetésből finanszírozzák, nem a nekünk megajánlottból. Köszönet érte.

Én azt gondolom, tartalmas, eredményes évről számolhattam be. Ha ezeket az emlékezéseket-eseményeket végignézzük (én huszonkettőt számoltam) talán túlzás nélkül mondhatjuk, méltóképpen ünnepli a város, a könyvtár és a társaság Csorba Győző emlékét.

 És még egy dolog: ha most elhatározzuk a Csorba Társaság kiadványai sorozat elindítását, akkor novemberre valószínű az első füzet(ek)ről könyvbemutatót lehet rendezni.

 Nem vagyunk ugyan díjkiosztó gálán, mégis köszönetet mondok – hogy senki meg ne sértődjön betűrendben – minden segítőnknek, akivel így-úgy kapcsolatba kerültünk az emlékév szervezése során.

 Speciális köszönet jár azoknak, akik figyelemmel kísérik társaságunk munkáját, olvassák hírleveleinket, azoknak, akik Társaságunk tagjai, valamint a Társaság fáradhatatlan elnökének Nagy Imre professzor úrnak és dr. Sárvári Csaba nyugalmazott egyetemi docens úrnak, matematikusként irodalmi-művészeti műveltség terén sokunkat lepipáló elnökségi tagunknak, dr. Hoppál Péter államtitkárnak, Társaságunk tiszteletbeli elnökének, továbbá a Polgármesteri Hivatal minket kiemelten támogató vezetőinek, dr. Őri Lászlónak, Pécs kultúráért felelős alpolgármesterének, Bognár Lászlónak, Kulturális és Köznevelési Bizottság elnökének, dr. Nagy Annának, az alpolgármester asszisztensének, Horváth Andrea vezető-tanácsosnak, aki a polgármesteri hivatalban pénzügyeinket intézte, s a Csorba100 emlékév társrendezőinek, akik nélkül elvesztünk volna: a Csorba Győző Könyvtár vezetőinek és teljes kollektívájának, valamint az MKE Baranyai Szervezetének.

 Speciálisan speciális köszönet jár dr. Pesti Jánosnak, a PTE nyugdíjas docensének, aki az egész társaságot kitalálta és ötleteivel állandó mozgásban tartotta.

Köszönetet mondunk még azoknak, akik közvetlenül segítették munkánkat, társaságunkat, ill. már megalakulásunk előtt is sokat tettek Csorba emlékének őrzése ügyében: Ágoston Zoltán főszerkesztő, Jelenkor, Amberg Eszter, igazgatóhelyettes (Csorba Győző Könyvtár), Bársony Kinga könyvelő, Bertók László, Kossuth-díjas költő, Boda Miklós nyugalmazott igazgatóhelyettes (CsGyK), Csersznyés Anikó osztályvezető, gyűjteményszervezési osztály (Csorba Győző Megyei Könyvtár, MKE Pécsi és Baranyai Szervezete), Drinóczi Ildikó tájékoztató könyvtáros (Csorba Győző Megyei Könyvtár), Halmos Gábor kurátor, Tüke Alapítvány, dr. Hernádi László, nyugalmazott főigazgató helyettes (PTE Könyvtár), Iványi Katalin nyugalmazott igazgató (CsGyk), Kereszturi József címzetes igazgató (Pécsi Városi Könyvtár), Kiss Zoltán tájékoztató könyvtáros (Csorba Győző Megyei Könyvtár), Kiss Tamás feldolgozó- és tájékoztató könyvtáros (PTE POTE könyvtár), Kohlmanné Sinkó Judit nyugalmazott osztályvezető (CsGyK), Miszler Tamás igazgató (Csorba Győző Könyvtár), Pajor Zsófia kulturális szakreferens (Csorba Győző Megyei Könyvtár), Sólyom Katalin Jászay Mari-díjas színésznő, Staub Ernő igazgató (PTE gyakorlóiskolák), dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka a Csorba Győző Könyvtár volt igazgatója, Szeifer Csaba, csoportvető, kapcsolati csoport (Csorba Győző Megyei Könyvtár), dr. Szirtes Gábor igazgató (Pro Pannonia Kiadó), dr. Tóth Noémi, ügyvéd, dr. Zalay Szabolcs igazgató (Leöwey Klára Gimnázium, Pécs)

Ha valakit kihagytam volna, kérem, jelezzék, örömmel felveszem a névsorba.

 Beszámolómat Csorba versével zárom, azzal a kiegészítéssel, hogy bár néha úgy tűnik, beválik Csorba komor jóslata, remélem, mégsem lesz igaza a költőnek, ha mi jól dolgozunk!

Köszönöm figyelmüket!