Dr. Pesti János Az alsómocsoládi népdalok nyelvi és népzenei sajátosságairól c. tanulmánya itt olvasható