Csorba Győző 1945-46-ban Boros István Baranya akkori főispánjának titkára volt. Csorba becsülte és szerette a főispánt, erről több helyen is megemlékezik az A város oldalában c. beszélgetéskötetben is (p. 97., 103., 113., 116.). Amikor Boros Istvánt – aki a kommunista párt tagjaként volt főispán –1972-ben kitüntették, Csorba gratuláló levelet írt neki. Ezt köszönte meg Boros az alábbi levéllel.

„Pécs, 1972. okt.17.

Kedves Barátom!

            Kitüntetésem alkalmából írt kedves s megtisztelő soraidért, fogadd kérlek legőszintébb köszönetem nyilvánítását

            Felhasználva ezt az alkalmat – engedd meg, hogy érintsek még valamit!–

            Nevezetesen: a hazánk és városunk életében sorsfordulót jelentő korszakban tán sohasem volt nyomasztóan nehéz, de reményeket keltő s gondolatokat ébresztő időkben a Veled együtt eltöltött napokra, megbeszéléseinkre, töprengéseinkre úgy emlékezem vissza, mint derűs s el nem felejthető intermezzóira akkori életünknek.

            Sokban neked is részed és érdemed, hogy ami akkor történt az nemcsak szélfogó és így viharcsillapító, tehát politikailag átgondolt, de – ma inkább érzem, mint negyedszázaddal ezelőtt – helyes is volt.

            Ezért is köszönetet mondok Neked, akit büszkén vallottam és vallok mindig igaz és nagyrabecsült barátomnak!

            Munkásságodhoz, irodalmi sikereidhez én is szívből gratulálok, s kívánom, hogy egészségben, kedves családod s valamennyiünk örömére azt sokáig folytathassad.

            Ismételten megköszönve t. figyelmedet nagyrabecsülésem kifejezésével s igaz barátsággal vagyok mindenkor készséges híved:

Dr. Boros István
(Pista bátyád)”