Előterjesztés és program

a Csorba Győző Tisztelőinek Társasága

nevű civil közösség megalapítására

            Csorba Győző a XX. századi magyar költészet kiemelkedő alkotója és Pécs irodalmi életének is meghatározó személyisége volt, aki verseiben megvallotta, tetteivel bizonyította, számára Pécs „A VÁROS mindörökre.”

Csorba Győző életművének értékelése, feltárása, gondozása, közzététele érdekében eddig is sokan közreműködtek. Munkásságának ismertetésében és emlékének ápolásában azonban, különös tekintettel a következő nemzedékek folyamatos tájékoztatására, sok a teendőnk. Ezért kezdeményezzük, hogy alakuljon meg a Csorba Győző Tisztelőinek Társasága nevű civil közösség.

     A fent megfogalmazott fő cél elérése érdekében a Társaság kezdeményezi a következők megvalósítását:

–           2016-ban kerüljön igényes emléktábla a költő szülőháza helyén álló Vilmos utca 23. sz. lakóház utcai homlokzatára.

–          2016 novemberében tudományos ülés keretében emlékezzünk meg Csorba Győző születésének 100. évfordulójáról a Jelenkor, a PTE Irodalomtudományi Tanszéke, Pécs Város Önkormányzata, a Pro Pannónia Könyvkiadó, a Tudásközpontban működő Csorba Győző Könyvtár, a Magyar Írószövetség Dél-dunántúli Írócsoportja és a Zsolnay Kulturális Központ szervezésében.

–          Születése évfordulóján minden évben – immár hagyományosan – rendezzünk a Csorba Győző Könyvtár szervezésében emlékező irodalmi estet a költő írásaiból a Tudásközpontban!

–          Hirdessük meg kétévente a Csorba Győző versmondó verseny-t! (Külön-külön a középiskolások és az egyetemi hallgatók részvételével!)

–          Pályázatokat lehetne kiírni három témában, a felelős szervezetek, testületek, személyek nevének pontos megjelölésével. (Ezek megvalósíthatóságáról a Társaság összejövetelein dönthetnének a tagok, szervezésükben elsősorban a Csorba Győző Könyvtár és a Pécsi Szent Mór Iskolaközpont támogatására számítunk.) 

 a) Készüljenek illusztrációk Csorba Győző verseihez, műfordításaihoz! (Az általános iskolások, középiskolások és egyetemi hallgatók külön pályázzanak.)

o   b) Megzenésített Csorba-versek (Ugyancsak a három korosztály képviselőinek részvételével).

o   c) Mit jelent számomra Csorba Győző költészete? címmel készüljenek 5-10 gépelt oldalas tanulmányok. Ez elsősorban magyartanárok és egyetemi hallgatók számára kiírt pályázat lenne. A legjobb dolgozatokat közölni lehetne a Jelenkorban vagy önálló kötetben.

        Sikeres pályázatok esetén kiállítást lehetne rendezni a legkifejezőbb illusztrációkból, illetve a megzenésített verseket hangversenyen mutathatnák be az ifjú szerzők!

–          A pályázatok meghirdetésének célja a pályaművek színvonalától független, az a fontos, hogy a pályázók kezükbe vegyék Csorba Győző köteteit, megismerjék műveit és önálló véleményt formáljanak az általuk kiválasztott írások nyelvi-esztétikai értékeiről, így munkájuk hozzájáruljon közösségük és saját maguk irodalmi ismereteinek gyarapodásához.

–          A pályázatokat nem egyszerre kell meghirdetni, hanem lehetőleg úgy, hogy minden évre jusson egy kiírás, ne szakadjon meg a pályázatok folytonossága!

–          A díjak, jutalmak költségeit a Társaság pályázatok útján biztosíthatná, ezért szükséges, hogy megfelelő fórumon (a Városi Bíróságon) kérjük a Társaság civil közösségként való hivatalos bejegyzését.

Programunk a Klub tagjainak javaslatai alapján bármikor módosulhat.

 Pécsett, 2015. február 20-án.

 Az előterjesztők nevében:

 …………………….         ……………………     ………………………           ………………………