Az első téma, A szó ünnepe dedikációja: Csorba minden megjelent kötetéből adott dedikált példányt családtagjainak is. Párat már ismertettem a honlapon azok közül, amelyeket Noémi lányának (azaz feleségemnek) vagy a családunknak ajánlott, de sokkal több "családi" dedikáció olvasható a Csorba Győző könyvtára c. fájlban, Csorba köteteinek leírásában. Most – alább majd megírom, miért – A szó ünnepe c. kötet került a kezembe, s abban megtaláltam Csorba ajánlását feleségének. Itt közlöm. A szép, szerelmes vallomást felerősíti a kötet ajánlása is, a címoldallal szemben: "Feleségemnek". A vallomásban Margitka dicsérete nem túlzó:  a kötet megjelenése előtti időszak az olaszországi úttal, három lányának születésével, betegségeikkel, nevelésükkel, az 1956-os németországi úttal, forradalommal, költözésekkel "bélelt", igen erős érzelmeket kiváltó, idegileg, fizikailag megterhelő évek voltak a költő életében. Egyben a mellőzés évei, hiszen az akkori kultúrpolitika nem kedvelte Csorbát, "csak" fordításokkal (igaz, milyenek voltak azok: Goethe, Janus Pannonius, latinok, olaszok!) jelent meg, önálló kötettel – az Ocsúdó évek c. önéletrajzi költeményt leszámítva, mely szintén a kultúrpolitikusok "kicselezése" miatt született – nem jelentkezhetett. A szó ünnepe a hosszú hallgatás utáni első önálló verseskötet – első olyan olyan amelyet már Budapesten adtak ki – s Csorba tudta, csakis felesége segítségével juthatott a kiadásig, az ő segítsége nélkül elveszett volna. Valóban, regénybe illő élet Margitkáé, mondhatjuk, Csorba életrajza Margitka nélkül szinte meg sem írható, párhuzamos életrajz az övék… Azt hiszem, a facebookon és a honlapon közölt kép ezt pontosan tükrözi is.)  A költő tehát háláját fejezte ki azzal, hogy a kötetet "hivatalosan" feleségének ajánlotta, túláradó érzéseit pedig a személyre szóló dedikációval jelezte. A költő más köteteit is hasonló meleg szavakkal ajánlotta feleségének, Margitka halála után az ő könyvei között sorra találom meg ezeket. Most azonban ezt közlöm, mint egyik legfontosabbat. Ennyit most a kötet kapcsán erről a csodálatos "kettős életútról"…

A második témakör magyarázata: valamilyen kis íráshoz kerestem Csorba Rákbeteg anyósom halála c. versét, eközben rájöttem, hogy a DIA-n levő egyik Csorba kötet, a Szó ünnepe, bizony erősen hiányos, egész csomó vers kimaradt belőle. Ráadásul, bár Csorba az Összegyűjtött versek c. kötetébe szinte változtatás nélkül emelte be az addig megjelent kötetek anyagát, A szó ünnepe esetében meglehetősen sokat változtatott: több olyan verset is közölt az Összegyűjtött versekben, amelyek A szó ünnepében nem jelentek meg, pl. egy egész ciklust, Gyermekversek címmel.
Alább mellékelem A szó ünnepe c. kötet és az Összegyűjtött versek tartalomjegyzékét, mely utóbbiban jelölöm a változásokat, s A szó ünnepe c. kötet önálló tartalomjegyzékét is. Levelet írtam a DIA szerkesztőinek, s kértem, ezek alapján végezzék el a javításokat A szó ünnepe erősen hiányos DIA-változatán. Kértem azt is, amennyiben a javítás csak lassan lenne kivitelezhető, jelöljék a DIA-oldalon, hogy az ott található fájl csak egy hiányos változat, de azt is el tudom képzelni, hogy amíg nem lesz teljes a kötet anyaga, elérhetetlenné teszik a fájlt, ne csapjuk be az esetleges keresőt. (Én ezt tartanám jobbnak!) Addig az érdeklődőknek ajánlom, ha A szó ünnepe c. kötetből keresnek verset, az Összegyűjtött versek megfelelő oldalait "forgassák" a mellékelt dokumentumok alapján. Köszönöm.

A SZÓ ÜNNEPE (1947-1948)

Béke (Az Összegyűjtött versekben a Magánbeszéd c. ciklusban jelent meg.)

A táj énekei
Egy megfagyott körtefa-csemetére    
Tavasz                                    
Március (Az omló városfalat is…)  
Csata                                         
Didergő
Kert júliusban                              
Nyár                                         
Szeptember                                   
Az ürögi erdőben                            
Flóra-pihenő                                
Gyermekkori táj                             

Olasz hangulatok

Idegenben                                  
Változás                                      
Agrigento                                    
Capitolium                                  
Római vázlatok                            
Alvó Ariadné                             
Krisztusnak Rómából                     
Hazavágyó                                 
Éjfél után                                 
A „Jó Halál”-templom kriptájában      
Vers Rómából                              

Barátságtalan versek

Epigrammák                                 
Irodalom
     Egyéb                                    
     Három arckép                           
         „Fővárosi” író                       
          Karakán                                 
          Irodalmi mindenes    
             
Monologue interieur (Az Összegyűjtött versekben a cikluscím: Magánbeszéd)

Utak  (Az Összegyűjtött versekben az ebben a kötetben megjelent III. részt nem közölte a költő,
helyette a IV. résznek adta III. jelölést)
A nyugtalanság dicsérete               
Egy élhetetlenhez                        
Ó társaim…                           
Lefelé                                      
Népdal-variáció                           
Férfikor                                   
Törvény                                    
Interieur      
Október                                  
Nehéz álomból                          
Csörög a fagyos föld                    
Följegyzés                              
Threnos                                 
M. J. halálára                          
Egy fiatalasszonyra, aki belehalt a szülésbe 

Apák anyák istenek

Amor sanctus                                         
Gondviselés                                          
Hívó                                                   
Apák anyák istenek                                  
Anyám                                                  
Kijátszani végre                                   

Ajándék

Neked                                                  
Szerelem                                              
Nosztalgia                                          
I…- nak                                          
Nő a vonaton                                         
Ajándék                                
Testi háború                          

A SZÓ ÜNNEPE (1947-1948) c. kötet kibővített anyaga az Összegyűjtött versekben. 

(A Béke c. vers A szó ünnepében itt volt, önállóan, cikluson kívül! ÖV-ben ld. Magánbeszéd c. ciklus kezdő verse!)

A táj énekei

Egy megfagyott körtefa-csemetére    
Tavasz                                    
Március (Az omló városfalat is…)  
Csata                                         
Didergő                                       
Kert júliusban                              
Nyár                                         
Szeptember                                   
Az ürögi erdőben                            
Flóra-pihenő                                
Gyermekkori táj                             
Parasztszobában                         (Csak ÖV-ben!)
Dunaszekcső-sziget                    (Csak ÖV-ben!)
Ébredés                                       (Csak ÖV-ben!)

Olasz hangulatok
Idegenben                                    
Változás                                      
Agrigento                                    
Capitolium                                  
Élsz-e még bennem?                 (Csak ÖV-ben!)
Római vázlatok                            
Alvó Ariadné                             
Krisztusnak Rómából                     
Hazavágyó                                 
Éjfél után                                 
A „Jó Halál”-templom kriptájában      
Vers Rómából                              
Ó, Róma                                     (Csak ÖV-ben!)
Pietá Michelangelo szobra a firenzei Akadémián
Perugia                                      (Csak ÖV-ben!)

Barátságtalan versek

Epigrammák                                 
Irodalom
Három arckép                             
                      „Fővárosi” író                      
                      Karakán                                 
                       Irodalmi mindenes                      
Egyéb                                    

Magánbeszéd    (A szó ünnepében Monologue interieur a cikluscím!)

Béke                  (A szó ünnepében a kötetnyitó vers volt, az első ciklus előtt!)
 Utak                                       
A nyugtalanság dicsérete               
Egy élhetetlenhez                        
Ó társaim…                            
Fontos                                       (Csak ÖV-ben!)
Lefelé                                    
Népdal-variáció                           
Férfikor                                   
Törvény                                    
Életből életbe                           (Csak ÖV-ben!)
Fontolgató                                (Csak ÖV-ben!)
Történet                                    (Csak ÖV-ben!)
Reggel (Ablakon át…)            (Csak ÖV-ben!)
Üres nyár                                  (Csak ÖV-ben!)
Interieur                                 
Október                                  
Miféle kézbe                            
Nehéz álomból                          
Csörög a fagyos föld                  
Advent (Ködökkel jő…)           (Csak ÖV-ben!)
Följegyzés                              
Threnos                                 
M. J. halálára                          
Egy fiatalasszonyra, aki belehalt a szülésbe 

Apák anyák istenek

Amor sanctus                                         
Gondviselés                                          
Hívó                                                   
Apák anyák istenek                                  
Kislányomnak                                          (Csak ÖV-ben!)
Miért? miért? miért?                               (Csak ÖV-ben!)
Mit mondhatok?                                      (Csak ÖV-ben!)
Öreg mamám mondja                            (Csak ÖV-ben!)
Anyám                                                  
Rákbeteg anyósom halála                    (Csak ÖV-ben!)
Kijátszani végre                                   

Ajándék

Neked                                                
Szerelem                                              
Mulandónak szeretne                            (Csak ÖV-ben!)
Nosztalgia                                          
I…- nak                                          
Külső sötétben                                      (Csak ÖV-ben!)
Nő a vonaton                                         
Ajándék                              
Testi háború                          

Gyermekversek       (A ciklus és a ciklus összes verse csak az ÖV-ben jelent meg!)

Jércike, kakaska                      (Csak ÖV-ben!)
Három pösze lány                    (Csak ÖV-ben!)
Altató                                         (Csak ÖV-ben!)
Két kis egér                             (Csak ÖV-ben!)
Eső után                                  (Csak ÖV-ben!)
Csali vers                               (Csak ÖV-ben!)