Mivégre volt?
                                         Szederkényi Ervinnek

Az égig földig rángatás
a forróság a megfagyás
a tárgyak kézbevétele
százfajta észrevétele
a kisarkított nézetek
bizalmak a reményveszett
fosztottság porzó pusztaság
had-csorda-mérvű társaság
a nap helyére tett ölek
a bűzhödők útszéliek
fennen lengő könyv-lobogók
szöveg-maszkájú árulók
mesterkélt álcás mámorok
szeszük veszített mű-borok
hetven-nyolcvan fokos szeszek
lábat rogyasztók mérgesek
s mi minden és hányféle még
mivégre volt s mi lett a vég?

Homokszínű szentencia
ős-létű evidencia
min bajnok túl még nem jutott
minél álomban sincs nagyobb
verébfakó igéivel:
hogy élni jó hogy élni kell!