Nagy öröm, jó hír! Csorba Győző emléktáblát helyeznek el Pécsett a költő házához vezető kapu melletti kerítésen. A döntésről szóló első hírt ld. itt. További hírek a pécsi médiában: Pécsi Újság, Pécsi Napilap, Pécs Ma, Bama.
Az örökösök és a magam nevében is köszönöm mindazok segítségét, akik biztatással, tekintélyük latba vetésével, tanácsaikkal segítették az előkészítés munkáját, név szerint Bertók László, Halmos Gábor, Pesti János és Sárvári Csaba urak támogatását.
Köszönet illeti az előterjesztést készítő, s a pályáztató munkákat végző Pécsi Polgármesteri Hivatal Referatúra Főosztály Oktatási és Kulturális Refaratúra Osztálya vezetőjét, Staub Ernő urat és az osztály főtanácsosát Dr. Halmosné Czeglédi Juditot odaadó munkájukért, támogatásukért. Köszönetet mondunk a Pécs Város Közgyűlése illetékes bizottságainak és Közgyűlésnek is, amiért a gondosan elkészített előterjesztést támogatták, s a terv megvalósításához szabad utat biztosítottak.

S végül, de természetesen nem utolsó sorban, külön köszönetünket fejezzük ki a tervező, Illa Gábor művész úrnak is.
A tervek itt megtekinthetők (a tábla feliratának szövege a tanácsadó szakértők javaslatai alapján néhány momentumban változott, de erről még nincsen dokumentációm): 1. kép, 2. kép, 3. kép.

Egy kép 1997-ből, Csorba házáról; Csorba háza a Google Maps műholdfelvételén. (Ebben a házban élt és alkotott) 1959-1995-ig Csorba.

Csorba Győző emléktábla a halála után a költőről elnevezett Baranya Megyei Könyvtár volt épületén.