Nem alszom ám, csak kicsit nehézkes a munka, amit éppen most csinálok. Margitka könyvei, levelei között találtunk egy legalább 200 oldalas, érdekes kis könyvecskét (15×12 cm), kemény kötésben. Valószínű, a Baranya Megyei Könyvtár kötészetében készítették Csorbának. A könyv tartalma a Csorba kötetekből költőtársaknak, barátoknak, ismerősöknek, rokonoknak küldött tiszteletpéldányok fölsorolása – főként Csorba kézírásával, de a Csorba halála után megjelent Csikorgó c. kötet tiszteletpéldányairól pl. Margitka állította össze a listát. Előlegként egy oldalt mutatok be a "könyvből", továbbá a nevekről és a küldött kötetekről összeállított táblázatot közlöm… jelenlegi készültségi fokában.
Az Excel táblázat első oszlopában azok neveit sorolom fel, akik kaptak a kötetekből (jelenleg majdnem 100 név), az eslő sorban pedig a kötetek címeit adom meg. A sorok és oszlopok keresztezésében K betű jelzi, ha a kötetből  a felsoroltak közül  küldött valakinek Csorba, hiszen természetesen nem minden kötetből küldhetett mindenkinek… Amikor Csorba más megjegyzést, jelet is tett a K betű mellé, vagy helyett, azt is közlöm. (A költő különösen az első kötet esetében alkalmazott klf. jeleket.) A nevek "feloldását" is megadom majd a munka végén, vagyis azt, kik, kicsoda volt, miért is kapott, kaphatott tiszteletpéldányt Csorbától. Azt hiszem, akkor válik igazán érdekessé a dolog;)