Veszélyes volna

                   VESZÉLYES VOLNA                       Veszélyes volna. Csorba Győző versét mondja.

           Lehet hogy fölborzolódik az út
           és szétrepeszti tégla-köpenyét
           s a járdaszéli akácsor lehet
           hogy karvékonnyá ifjul vissza majd
           s megjön napjában háromszor a kis
           harang szava a harangláb közé
           s föláll megint a régi nyárfasor
           ami a parttal együtt vízbe dőlt
           s lehet hogy a suszterműhely nyitott
           ajtaján kihallszik a kalapács
           és kifüttyent a jókedvű barát
           lehet hogy mint a túlpuccos ruhát
           ledobja mái külsejét a táj
           és régi szépségében meztelen
           elébem tündöklik… lehet… lehet –
           Akárhogy is: ha meghányom-vetem
           veszélyes volna a találkozás
           talán összezavarna engem is
           mert kudarcaim romjai alól
           hamisan szólna a lelkendezés