Ady Endre

Lázár Ervin

Andersen, Hans Christian

Lombroso, Cesare

Babits Mihály

Martyn Ferenc

Baják Mihály

Mohamed próféta

Bárdosi Németh János

Móricz Zsigmond

Berczeli Anzelm Károly

Németi Kálmán

Bertha Bulcsu

Nietzsche, Friedrich

Bertók László

Pálinkás György

Blazovich Jákó

Pállfy Erzsébet

Boccaccio, Giovanni

Pázmány Péter

Brecht, Bertolt

Péterfy Jenő

Byron, Georg Gordon Noel

Petőfi Sándor

Cervantes Saavedra, Miguel de

Platón

Czukor Károly

Powys, John Cowper

Csanádi Imre

Proust,Marcel

Cserép József

Puskin, Alekszand Szergejevics

Dante, Alighieri

Rédey Tivadar

Egry József

Reichenbach, Karl Freiherr von

Eötvös József

Rilke, Reiner Maria

Ferenczy Béni

Sage, Michel

Fodor András

Sági István

Fülöp Kálmán

Shakespeare, William

Galsai Pongrác

Svedenborg,

García Lorca, Federico

Swift, Jonathan

Gerevich Tibor

Szabó Ede

Goethe, Johann Wolfgang

Szántó Tibor

Guarinus, Veronensis

Szeghy Ernő

Hamvas Béla

Szókratész

Hatala Péter

Szűcs Sándor

Határ Győző

Takács Imre

Hegedűs István

Takács Jenő

Hélinant de Froidmont

Takáts Gyula

Homeros

Tandori Dezső

Janus Pannonius

Tersányszky Józsi Jenő

Jékely Zoltán

Thiery Árpád

Jókai Mór

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics

József Attila

Török Gyula

Justh Zsigmond

Tüskés Tibor

Kalász Márton

Vargha Damján

Káldy György

Várkonyi Nándor

Károlyi Amy

Vasadi Péter

Kaufer Etti P.

Vay Ödönné Wurmbrand Adelma

Komjáthy Jenő

Vergilius, Maro Publius

Konfucius (Kung-Fu-Ce)

Verseghy Ferenc

Kontuly Béla

Wagner Ferenc

Kopányi György

Weöres Sándor

Krúdy Gyula

Zichy Mihály