TÁVOLI HÁZAK                                

   Itt nem riasztják annyian
   itt lomhább a sötétség
   Nagy tömbjeit kevesebb váll viszi
   könnyebben beroskad az alagút
   mely egymáshoz és magunkhoz vezet
   Itt tehetősebb a magány
   ügyetlenebb az áldozat
   S ha égre száll a hold
   itt ezüstszobrokat farag
   sajgássá válik a természetes vágy
   húsunkban fölébred a gyermek.