Kardos Tibor levele

 

kardos levél

  

Kardos Tibor erősen pécsi kötődésű tudós volt, Csorbát pedig Kardos támogatta mint                                                                                                                  

 

  Budapest, 1961. febr. 5.[1]

 

Drága Győző!

 

Itt küldöm javallataimat, megjegyzéseimet „provizorikus” fordításaidhoz. Azért tettem macskakörömbe, mert oly szépek, érettek, annyira danteiek, hogy alig mertem hozzájuk nyúlni. A szemem előtt nőttél fel Babits mellé, mint az olasz irodalom legkiválóbb tolmácsolója. Fogadd szerencsekívánataimat!

A végleges szövegeket hamarosan kérném, 15.-ére. Olyan kevés a javítani való, hogy ez meg is valósítható. Íme sorban az anyag.

 

I. Canzone. (Morte poich’io…) A fordítás igen jól sikerült. Javítani valók

2. vrssz.            4. sor „szemem csücskében” helyett „fáradt” vagy „gyengült szememben” [2]

4. vrssz.            3. sor nem jó, helyette valamit, aminek tartalma ez: mely a legnagyobb lesz, mit valaha éreztek.

5. vrssz.            10. sor „kegyelem” helyett „megszánás”[3]

2. verssz.           5-6. sor félreértés. Olyan két sor kell ide, melynek tartalma a következő: Ha látod fájdalmamat, mely bennem van // Ha látod hogy oly jelvényeket (jeleket, zászlót) hordok, melyek tiéid.

 

VI. Canzone (E m’ incresce…) Kiválóan sikerült, négy apró javallatom van.

1. verssz.          1. sor „kegyetlen” helyett „keményen”[4]

1. verssz,          6. sor „árja” helyett „mélyen”[5]

6. verssz.          4-5. sor félreértés, rímeid megtartásával javallatom:

                                                        Az értelem, mely ha szép arcba bámult,

                                                        Nemesebb lészen tőle.[6]

 

XII. Canzone (Amor che movi…) Kiválóan sikerült, négy javítani való sor van:

                            2. vrssz.            1-2. A javaslat így hangzik:

                                                       Fényed szivem szüntelen beragyogja,

– Napfényt igy érez csillag –[7]

2. vrssz.            12. sor Javasolt változtatásokkal így hangzik a sor:

                                          S most tündöklik, mint víz ha fények érik”[8]

5. vrssz.            5. sor. Félreértés, javaslat:

                                          Életerőm hanyatlik, szinte árnyék,[9]

(az élet-szellemek a „Spiriti” itt ugyanis nem „szállt ki”, hanem elgyengült!)[10]

 

XIII. Canzone (Poscia ch’Amor…) Nehéz canzone, a fordítás ennek ellenére sikerült, szükségképpen több a javítani való.

 

 

 

 

XIII. Canzone 1. vrssz.             10. nemesség helyett könnyedség

                            2. vrssz.            7. sor szándékuk helyett bő-kezük (vagy evvel egyértelmű)

érdemelne helyett: ha lehet „érdemelhet”

12. sor javaslat: „Az teszi, ki kancsal itéletében”

                            3. vrssz.            9. sor „a csőcselék adta kegyben” helyett

„büszkén és tisztelve szemben”

                            3. vrssz.            11. sor „vágyó” helyett „nemes”

              3. vrssz.            18. sor „A lovagi erény” helyett „Nemes viselkedés”

4. vrssz.            10. sor: javaslat: „Hinni engem Jót

                                                                                                gyűlölő személynek[11]

    Őt

5. vrssz.            1. sor „A tévelygő” helyett „E könnyedebb”

5. vrssz.            4. sor javaslat: „Ott hol csak Lélek él benn”

5. vrssz.            6. sor javaslat „S pap-köntösben tudással diszelegnek”

5. vrssz.            7. sor „lovag társaságban” helyett „Őt a lovagságban

5. vrssz.            8-9. sor javaslat (részben erős félreértés miatt!)

                                         Ott biz’ tarkán van.

Csodásan

   keverve; hát ugy itélem

5. vrssz.            16. sor „A gálánsság” helyett a „Nemesség”

6. vrssz.            17. sor Javaslat: „De a hamis urak, sötét hatalmak”

6. vrssz.            19. sor „e csillagkirálynő” helyett „a csillagkirálynő”

7. vrssz.            1. sor. Javaslat: „Kap s ád a férfi hogyha e Hölgyé lesz

7. vrssz.            6. sor „örvendezünk” helyett „örvendeznek”

 

V. Canzone (Io sento si…) Igen szép a fordítás. Az a jellemző rá, hogy hosszú versszakokon át hibátlan, de egy-egy, vagy két-három összefüggő sor félreértődött. Ezek a következők

                            1. vrssz.            9-10 Helyes értelme, nyersfordítás:

                                                      Természetesen ellenálló erőm nem

                                                     Bírná elviselni, mert végét járja.

                            2. vrssz.            8. sor szült helyett szül

2. vrssz.            9-10 sor javallat:

                                                       Azonban magának hoz balszerencsét

                                                       Ha rejti tőlem két szemét Szerelmem

                            2. vrssz.            11. sor értelme nyersfordításban:

                                                       Ki csak azért becsülöm magamat, mert Őt szolgálom

                            3. vrssz.            13. sor értelme, nyersfordítás:

                                                       Mert a férfi az asszony akarata ellenére is szolgálhat


 

 

V. Canzone      3. vrssz.            14. Javaslat „S ha ifjui kegye most elkerülne”

                            4. vrssz.            8. sor

                                                       Javaslat:

                                                        A szolgálást – mit öröm nékem tennem

                            5. vrssz.            3. sor „Adott” helyett „adjon”

                            6. vrssz.            2. sor „Ne háborogj” helyett „Nem háborogsz”

                            6. vrssz.            3. sor „Kegyességedtől” helyett „Jelességedtől”

                            6. vrssz.            12. sor „olyanok” helyett „más dolgok”

6. vrssz.            13-16. sor többszörös félreértés miatt újból lenne elkészítendő, nyersfordításban így hangzik:

                                                       

Hogy olyféle társaságba rohannak,

                                                        Amelynek rossz híre messze terjed.

                                                        Gazokkal ne közösködj művészetben sem,

                                                        Nem bölcs dolog velük egy csapatba lenni.

                           

7. vrssz.            9-10. Erősen eltorzult a különben sem egészen világos értelem, nyersfordításban

                                                        Csak az tart a szégyentől, aki nem tudja legyűrni a gonoszt,

                                                        Mert aki elhagyja a rosszat, biztos immár a szégyentől.

 

XIV. Canzone. (Tre donna intorno…) Dante egyik legnagyobb canzoneje, az Igazságról szóló. Elég sok az interpretációs probléma. A német fordítás nyilvánvalóan bizonytalan és sok benne a tévedés. A Contini féle magyarázatos kiadás segítségével a következő változtatásokat javaslom

 

Hőse az elvont általános Igazság, ennek leánya a földi Igazság, és tükörképe a Törvény.

1. vrssz.            12. Javaslat

„S kinek nem használ virtus, szépség. Volt rég”

1. vrssz.            15. sor javaslat

Ma gyülölik őket csodálatoskép

1. vrssz.            16. sor „Oly” helyett „Így”

2. vrssz.            11-12. sor Tartalma, nyersfordításban:

Ámor olyat látott, miről szólnom nem illik,

Ő részvevő, szenvedő

2. vrssz.            14-15. sor „Némelyekre” helyett „némelyeknek”

                     „Gondolsz itt” helyett „Vagy étek”

(ez viszont megbontja a 13. és 14. sor rímelését!)

2. vrssz.            17. sor „Egyenesség” helyett „Igazság!”

3. v.                     12. Javaslat:

Lángjától még a fűzlomb is aszottan

14. sor Javaslat

Szültem földi Másom, itt oldalamnál

 


 

 

XIV. Canzone folyt.

3. vrssz.            18. sor Javaslat:

                                          Termette Törvényt, messzebb látni állva

4. v.                   2. sor bár helyett: ki

3. Kópés helyett: mohó

                                          5. „egy-egy nyilvessző után” helyett: két dárdájához im igy

                                                       6. ime helyett: ide

                                                        8. „a por már” helyett: a rozsda

                                                        13. „látva” helyett: érzi

                                                       14. Javaslat:

                                                                      Kire egek hatósugára fényt vet

                                                       17. „és élnek azok is” helyett: Majd jönnek emberek

                            5. vrssz.            3. Az helyett: Ez

                                                      9. sor javaslat:

                                                       S ha szemem szép Célját a messziségek

                                                       17-18. sorokra javaslat:

                                                       Sokszor fordult meg a hold már azóta

                                                       S bánás a vétkek megbocsájtatója.

              Az Általad használt kiadásból hiányzik a záró versszak, mely nélkül a költemény csonka. Rímképlete abaccdd, szótagszám: ötésfél, ötésfél, háromésfél, +4-szer ötésfél. Nyersfordításban:

                                        

                                                       Vadássz Dalom, kinek fehér a szárnyad,

                                                       Vadássz Dalom fekete agarakkal,

                                                       Akik miatt futnom kellett,

                                                       S kik ajándékba adhatnák a békét.

                                                       De nem tetszik, nem tudják ki vagyok.

                            Bocsánat ajtaját bölcs ember nem zárja el,

                            Mert a bocsánat: annyi mint győzni harcon.

    szép harci győzelem.[12]

 

XV. Canzone (Doglia mi reca…) Nehéz canzone, erősen doktrinális, szépen sikerült, sajnos ennek is hiányzik az utolsó versszaka az Általad használt szövegben. Javaslataim a következők.

1. vrssz.            17. „rég: nem erény ez” helyett:”az erény nincs többé”

(ez a következő sor rímelését felborítja!)

2. vrssz.            8-9. sor átalakítandó, nyersfordítása:

Amig majd Ámor,

Kitünteti, hogy trónusánál végre válhat

                                                       15. sor „erre” helyett „sebten” „gyorsan”

                                                       19. sor Javaslat: Erőd adta Teremtő

                                                       20. sor „Urrátevőnk” helyett Urrátevő”

                            3. vrssz.            6-7. sor újra fordítandó, a nyersfordítás ez lenne:

                                                       Ez a szolga-úr oly ostoba

                                                       Hogy az elmét világitó szemek zárva vannak neki.

 

 

XV. Canzone (folytatás)

3. vrssz.            10. sor „S fürkész” helyett „Mert néz”

3. vrssz.            20. sor „mindannyit” helyett „tehát Őt”

3. vrssz.             21. sor javaslat:

                                                       Mert a tetszés lassanként egyezést szül.

4. vrssz.            1. sor „vehető” helyett „fogható”

                                         9. sor javaslat:

Mert nincs „elég”, a szám nő újra s újra

                                         10. sor javaslat

Csalódsz s nem lelesz nyugalmat

                                         15. sor „bölcsőt verje” helyett „bölcsőd verte”

                                         17. sor „verje átok” helyett „átok verte”

 

5. vrssz.            1. sor „kuporgatsz” nem maradhat így, bár rímhelyzetben van, ki kell cserélni „felhalmozol” vagy rokonértelmű szóra!

                                         6. sor „Te Jósors” helyett „Fortuna” veendő.

                                         17. sor javaslat:

Lények, kiknek szive hamis kegyetlen

                                         21. sor valószínűleg az Igazság mártírjaira vonatkozik, így:

S ti rájuk csak sárköntöst öltenétek?

             

6. vrssz.            11-12. félreértés, nyersfordítása így hangzik:

Rossz kedvvel adja, amit ad igy

Dicséret nem jön belőle

7. vrssz.            6. sor „Mindegyikben megvan” helyett „Mindükben összegyül”

             7. sor. tévedés, nyersfordítása, mely felborítja a 8. sor rímelését:

                                          Ezért a világban elvész az igazi barátság,

                           10. sor félreértés, nyersfordítása:

                            Mert mindig csak a hozzánk hasonló a kedves.

                           15. sor javaslat

                           E gonoszoknak látni

                           17. javaslat: „A szerelem” helyett „Nem szerelem”

                            18-19. sor javaslat:

                            S ha ebből csak az jőne,

                            Hogy választófal nőne

                            20. sor „Jóság” helyett „Virtus”

                            21. sor „S hogy” helyett Hát Ámor

 

A hiányzó záróversszak rímelése a következő: abb, ccd, eee, dd, szótagszám: ötésfél, háromésfél, háromésfél, ötésfél, háromésfél, ötésfél, ötésfél, háromésfél, háromésfél, ötésfél, ötésfél.

 


 

 

                                                       Dalom, közel ide van egy hölgy

                                                       Ki hazám szülötte,

                                                       Szépnek, bölcsnek, nemesnek

                                                       Mondja őt minden, de senki nem tudja,

                                                       Mit is jelent a neve:

                                                       Bianca, Giovanna, Contesta.

                                                       Vidd Hozzá titkod illendően,

                                                       Vele légy hát előbb,

Neki nyilvánítsd ki,

Ki vagy Te s miért küldlek,

Aztán pedig kövesd parancsát.

 

I. Ballata (Voi che savete…) Közepes és homályos vers, csodálom, hogy ennyire sikerült. Javaslataim:

 

1. vrssz.            3-4. sor:

                                                        Mely egy ellenséges, rideg hölgyről beszél,

                                                        Aki erejével elragadta tőlem szivem.

 

2. vrssz.            2-4. sorokban félreértések vannak, a nyersfordítás így hangzik:

 

                                                        Hogy félelmében elfordítja szemét,

                                                        Mivelhogy az asszonynak tekintetében,

                                                        Szörnyű kegyetlenség tüze szikrázik

                                                                     „bár és[13]

4. vrssz.            5. sor „s lessz” helyett „s őrizze”

8. sor „A zordságnak amellyel” helyett „A reszketésnek, mellyel”

 

NB.     Bianca: luce spirituale![14]                                        

              Giovanna: piena di grazia!

Contessa: Őrgrőfnő mint Matelda, vagy „tanto bella, e saggia, e conta, Ch’io non io  saveria in canto.

 

 

Drága Győzőm! Van még vagy két-három szonetted. Közben azokat is küldöm. Szöveget, nyersfordítást, magyarázatot.

Még egyszer szívből gratulálok!

              Kézcsókom, üdvözletem add át.

              Ölel sokszor

                                         Tibor[15]

 

 [1] Datálás kézzel, kék tollal.

[2] Aláhúzások írógéppel.

[3] Aláhúzás írógéppel.

[4] Aláhúzás írógéppel.

[5] Az egész sor utólagos betoldás, kék tollal. A „mélyen” szó kék tollal aláhúzva.

[6] Aláhúzás kék tollal.

[7] Aláhúzás kék tollal.

[8] Aláhúzás kék tollal.

[9] Aláhúzás kék tollal.

[10] Idézőjelek kék tollal, utólag betoldva.

[11] A „gyülölő személynek” jelzős szókapcsolatot az „Jót” és az „Őt” kifejezések közötti sorba kiemelten írta Kardos, mintha e kettő közötti választást ajánlaná Csorbának.

[12]  „mint győzni harcon.

   szép harci győzelem.”

A két sor összefoglaló jellel van egybefűzve, melyből egy nyíl a : [kettőspont] után, az „annyi” szó elé mutat

[13] Nem tudom, miért került külön sorba ez a kezdő idézőjellel ellátott két szó.

[14] Az NB. megjegyzés melletti és alatti három név (négy sor) összefogó jellel van egybefűzve, melynek közepéből a margón egy nyíl a lap tetején levő nyersfordítás „Bianca, Giovanna, Contesta” sorára mutat

[15] A búcsúsorokat Kardos kék tollal, kézzel írta.