A Csorba Győző Társaság 103. hírlevele

Csorba Győző Társaság Pécs
“Csonkulni másokért az az igazi épség.”
Elnök: prof. dr. Nagy Imre
Levélcím: Pintér László 7635 Pécs Csóka dűlő 8.
Telefon: 72/226-151; Mobil: +36/30 317-39-68
E-mail: pinter2laszlo@gmail.com
Honlap: http://csorbagyozo.hu; Facebook: https://www.facebook.com/csorbagyozo/

 

Utolsó felhívás! Kérem, jöjjenek el a holnapi beszélgetésre. Reméljük, fontos és jó sorozatot indítunk. (A meghívó után további hírt is közlök.)

Meghívó a Csorba Győző Társaság Pécsi Társalkodó című beszélgetéssorozatának első rendezvényére

A Csorba Győző Társaság beszélgetéssorozatot indít Pécsi Társalkodó címen.

A Társalkodó célja, hogy híres elődeink, a Janus Pannonius ill. a Batsányi Társaság rendezvényeihez hasonló eszmecseréken mutassa be a városban élő és a városhoz kötődő alkotók munkáját, terveit. A sorozatban minden művészeti ág képviselőit szeretnénk megszólaltatni, műveiket bemutatni. Főként fiatal írók, költők, képzőművészek, irodalomtudósok, szerkesztők, színészek meghívását tervezzük, úgy, ahogyan ez a régi Társaságok találkozóin is történt.

Első alkalommal Keresztesi Józseffel, a Jelenkor munkatársával, szabadúszó íróval, kritikussal, szerkesztővel beszélget Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője.
A beszélgetést a Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Könyvtárának olvasótermében tartjuk, május 25-én 18 órakor.
Bevezetőt mond és a Pécsi Társalkodó céljáról, terveiről dr. Nagy Imre elnökünk beszél.

A Pécsi Társalkodó ötletét a Csorba Győző Könyvtár is támogatja. A jövőben a Tudásközpontban tartjuk a beszélgetéseket, ha az időpontokat a kis konferenciaterem zsúfolt beosztásával össze tudjuk hangolni.

Szeretettel várunk mindenkit a sorozatnyitó beszélgetésre.

A meghívó a Csorba Győző Könyvtár honlapján is olvasható: http://www.csgyk.hu/2017/pecsi-tarsalkodo/
2. Boda Miklós könyvtáros barátomtól, a Társaság lelkes támogatójától kaptam az alábbi idézetet. Közlöm, mert Csorba költőbarát-tanítványa Kalász Márton olyan pontos képet rajzolt pár mondatban Csorbáról, amilyent csak költő tud. “A Magyar Napló 2017. áprilisi számának Nyitott műhely című rovatában Bartusz-Dobosi László beszélgetése olvasható a Kossuth-díjas Kalász Mártonnal, aki  – költői indulására emlékezvén  – a következőket  mondja (ld. 50. lap):
“Nagy szerencsém volt. Különösen, amikor kapcsolatba kerültem Csorba Győzővel is, akit mindmáig  mesteremnek tekintek. Lényegében neki köszönhettem első kötetem megjelenését, azt, hogy felvettek a pécsi írócsoportba, s hogy az akkoriban rendkívül intenzív pécsi irodalmi élet részese lehettem. Ebben a korszakomban, de később, pesti éveimben is mindig számíthattam tanácsaira.  Csorba megkerülhetetlen volt, számomra legalábbis biztosan. Egyrészt nagyon kedves volt, másrészt rendkívül kíméletlen. Mindig megmondta, ha valamit nem jó csináltam, de kritikái nem bántóak, hanem javító szándékúak voltak.”
(Bartusz-Dobosi László kritikus, irodalomtörténész, tanár, a Nagy Lajos Gimnázium igazgatója tudtommal Kalász Mártonról készít monográfiát, ennek kapcsán készülhetett a riport.)
3. A négy kicsi cica című meséskönyv Várnai Ferenc által “megzenésített” változatának nagyon jól sikerült mai bemutatójáról holnapután fogok beszámolni, amikor a Pécsi Társalkodó első rendezvényéről is is írok majd.
Köszönöm figyelmüket.