[Ki másokat táplál…]

   [Ki másokat táplál…] 

Ki másokat táplál húsával
táplálja azt Isten magával
s mire csonttá csupaszodott
kap új hibátlan alakot