A Csorba Győző Társaság 44. hírlevele.

Ez a Csorba Győző Társaság 44. hírlevele

1. Már most közzéteszem,hogy a Csorba Győző Társaság következő közgyűlésére május 17-én délutánra tudtam helyet foglalni a Tudásközpont konferenciatermébe, ahol az előző közgyűlést is tartottuk.

Tervezett napirendi pontok:
– prof. dr. Nagy Imre köszöntője
– prof. dr. Nagy Imre megemlékezése a 120 éve született Várkonyi Nándorról
– prof. dr. Nagy Imre beszél a Csorba Győző Társaság tervezett kiadványsorozatáról
– Pintér László beszámolója az elmúlt év munkájáról és a Társaság pénzügyi helyzetéről, terveiről
– esetleg az alapszabály változtatása egy pontban
– javaslatok a tervekhez, a javaslatok megvitatása
– tagdíjak befizetése, a tagságot igazoló lapok kiadása

A közgyűlés pontos idejéről és a végleges napirendi pontokról később adok tájékoztatást. A jövő évi munkára vonatkozó javaslatokat már levelem vétele után örömmel várom és kérem a tagoktól.

Kérem a tisztelt címzetteket, hogy részvételükkel biztosítsák a közgyűlés szavazatképességét.

2. A Csorba Győző Könyvtár május 17-én délután 17 órára tervezi a Csorba Győző Emlékkiállítás megnyitóját a Tudásközpontban. A közgyűlést ezzel az eseménnyel volt célszerű összekapcsolni, így nem kell két egymással közeli időpontban összehívni támogatóinkat. A kiállítás megnyitása és megtekintése után a közgyűlés azonnal megkezdheti a munkáját, kb. 18 órakor.
A kiállítás megnyitójának terve még nem végleges, időpontja igen (Ld. fentebb.)
A megnyitó részletes tervéről is tájékoztatást adok később.

3. A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) honlapja megújult, Csorba Győző művei is az új formában kereshetők, olvashatók.

A költő ezt írta:

"Ne maradjon belőlem semmi több,
csak amit élő érdeke szerint
táplálékként őriz meg az utókor.

S amire nem lesz majd szüksége, mint
szemét pusztuljon a szemét között,
kerüljön illendő helyére jókor."

Kérem, látogassák ezután is a Csorba verseket teljességében bemutató DIA-oldalakat, olvassák Csorba verseit, s hívják fel rájuk mások figyelmét is. Csorba verseire ma is nagy szükség van, ne kerüljenek szemétre!

(A teljes vers, a Verseim sorsa, melyből az idézet való, elolvasható, a költő és Vallai Péter előadásban meg is hallgatható ezen az oldalon

4. Köszönetet mondok ezúton is azoknak, akik a Társaságot eddig pártfogásukba vették, a Csorba100 emlékév szervezését és munkánkat sokoldalúan támogatták, név szerint:

dr. Őri László alpolgármesternek,
dr. Nagy Annának, az alpolgármester asszisztensének,
dr. Tóth Noémi ügyvédnőnek, Társaságunk jogi mentorának,
Horváth Andreának, a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztálya vezető tanácsosának,
Miszler Tamásnak, a Csorba Győző Könyvtár igazgatójának,
Pajor Zsófiának és Szeifer Csabának, a Csorba Könyvtár munkatársainak, a Csorba100 rendezvénysorozat szervezőinek,
Drinóczi Ildikónak, az Emlékkiállítás tervezőjének, összeállítójának és
a Csorba Győző Könyvtár teljes kollektívájának, mert támogatták az Emlékév programjainak szervezését

Köszönöm figyelmüket.