A Csorba Győző Társaság 43. hírlevele.

Ez a Csorba Győző Társaság 43. – remélem, most eltalálom a sorszámot;) – hírlevele.

1. Jó hírrel kezdem, végre működik a Csorba Győző Emléklap. () Hogy politikailag korrektül fejezzem ki magamat: adminisztrációs hiba történt. Ne firtassuk ki miben hibázott, minden jó, ha vége jó;)
​ 2. ​A hagyatékban teljesen váratlanul megtaláltam a Batsányi János Társaság első hírlevelét. Azt hiszem, rendkívül érdekes maga a tény is, hogy a háború még alig fejeződött be, Pécsett már irodalmi társaságot alapítanak. És micsoda nevekkel! Mindenki kalapot emelhet a szervezők, főként Várkonyi Nándor előtt. Mellékelem a teljes hírlevelet és mélyen szégyellem magamat, hogy nekem csak ennyire futja. Örülök, hogy hírlevelünk jelmondata éppen a Batsányi Hírlevélére rímel: "Magát megemésztve másoknak világol." Batsányi és Csorba két alkotó – egy gondolat!

Azoknak, akik nem pörgetik át a szkennelt oldalakat, másolom a  tartalomjegyzéket. (A tájékoztató 8 oldala és tartalomjegyzéke megtekinthető itt.)

– Elöljáró szavak. (p. 1.)

– Batsányi nyomdokában. A Batsányi Társaság első ülésén, 1945. december 15-én elmondta Várkonyi Nándor.  (p. 1-2.)  Csuka Zoltán: Délszláv hajdúének. (Részlet Csuka Zoltán a Délszláv hajdúénekek  c. székfoglalójából. Elhangzott a Batsányi Társaság első felolvasó ülésén, 1945. december 15-én. (p. 2.)
– A Batsányi Társaság megalakulása. Beszámoló. (p. 3.)
– Fontos gyakorlati természetű indítványok első zárt ülésünkön. Beszámoló az ülésről, amelyen Csorba Győző titkár elnökölt. Előadók voltak: Csuka Zoltán, dr. Kardos Tibor, Várkonyi Nándor, Győry János. Minden javaslat igen jelentős témát tárgyalt. A javaslatok megvalósításának felelőseit megnevezték, végrehajtásuk menetét  megtervezték. (p. 3-4.) A hírek között beszámoltak a Batsányi Társaság első felolvasó ülésről. (1945. dec. 15., Pécsi Vármegyeháza nagyterme, csaknem teltházzal!) Hír jelent meg Mi lesz a Sorsunkkal? címmel. Azt is közölték, hogy a Társaság emblémáját Martyn Ferenc tervezte. Köszönetet nyilvánítottak a támogatóknak, közölték a következő, 2. felolvasó ülés helyét, idejét, szereplőinek nevét. A gyűlésen Bárdosi Németh János, Csorba Győző, Kardos Tibor, Győry János székfoglaló előadásokat tart, Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter pedig éppen ekkor látogat Pécsre, őt is várják a gyűlésre. A közeljövőben Mohácson és Villányban készülnek felolvasó esteket tartani. A hírek mellett ezen az oldalon olvasható Paul Valéry Az ifjú párka c. verse Bajcsa András fordításában. (Elhangzott Bajcsa András 1945. december 15-ei székfoglaló előadásban.) (p. 5.)
– Recenziókat olvashatunk Illyés Gyula Egy év című verseskötetéről (Várkonyi Nándor), az Újjáépítő magyarok című Kő Kálmán szerkesztette kötetről (Kopányi György), Takáts Gyula Polgárjelöltek c. regényéről (Várkonyi Nándor) és a Batsányi János munkáiból c. válogatott verseskötetről. (Válogatta Csányi László, recenzió Csorba Győző.) (p. 6.)
– A következő oldalon recenziók és versek vannak. Kopányi György Garabonciás c. verseskötetéről Várkonyi Nándor írt recenziót. Az Ív c. Csorba Győző szerkesztette, egyetlen számot megért „folyóiratot” is itt köszöntik. A hírek mellett Batsányi János Szebényből maradt, Magyar író (Ennek egyik sora a Társaság jelmondata!), Franciaországi változásokra és A látók titka c. versét olvashatjuk. (p. 7.)
– Az utolsó oldalon Felhívás a magyar irodalom barátaihoz! címmel összefoglaló található a Társaság céljairól, levelezési címéről, egyben pártoló tagokat verbuválnak, végül a Társaság címét, vezetőinek és tagjainak nevét közlik. (p. 8.)

3. A számlánkra tegnap is érkezett befizetés. Mindenkinek nagyon köszönjük a támogatást!

Végül mára köszönöm a figyelmet!

Üdvözlettel: Pintér László