1. “A magyar kultúra napját 22 éve, 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén nemzeti Himnuszunk kéziratát. Az ünnep alkalmából, egyetlen napig az Országos Széchényi Könyvtár látogatói megtekinthették a kéziratot, amelyet, a mostani alkalmat is beszámítva, eddig mindössze háromszor lehetett megtenni. A nemzet egyik legfontosabb versének kézirata rengeteg látogatót vonzott és a média érdeklődését is felkeltette. Összefoglaltuk mindazt, amit a kézirat történetéről tudni érdemes. A könyvtár Kézirattárának osztályvezetője, Földesi Ferenc válaszolt a kérdésekre.” A beszélgetés itt olvasható.
Köszönöm kedves levelezőtársamnak, hogy e-mailjében fölhívta rá a figyelmemet, egyben közlöm az e-mail végén ajánlott további linkeket is:
“A Magyar Himnusz itt olvasható változata az Országos Széchenyi Könyvtár által közzétett eredeti kézirat átirata. Forrás: OSZK kézirattár, Himnusz kézirat 1-2. oldalak, Himnusz kézirat 3. oldal. A kézirat és a Himnuszt megzenésítő Erkel-kotta ma (2019. január 22.) egész nap látható az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol Szendrey Júliáról szóló szakmai konferenciával és a Corvina könyvtár budai műhelye című kiállításhoz kapcsolódó kerekasztal-beszélgetéssel ünnepelnek. Országszerte díjátadókkal, irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal, koszorúzással és képzőművészeti kiállításokkal ünneplik a magyar kultúra napját.
A magyar kultúra napját ünnepelték Szatmárcsekén is. A község önkormányzata és a Kölcsey Társaság ökumenikus istentiszteletet és ünnepi közgyűlést tartott a magyar kultúra napja alkalmából január 20-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település református templomában. További részletek és képek. Közzéteszi: Haraszti Katalin
IFLA-HUN moderátor.
Csorba két verset is írt Kölcseyhez: a Kölcsey és a Kölcsey visszagondol a “Vanitatum vanitas”-ra címűt. Mindkettőt ajánlom szíves figyelmükbe.

2. A Jelenkor Kiadó által gondozott Nemes Nagy Ágnes életműsorozat második darabjaként megjelenik Nemes Nagy Ágnes interjúkötete A gyufaskatulyától Prométheuszig címmel. Erről az indexen itt olvashatnak. Érdekes és informatív olvasmány Kiss Eszter tollából. Nemes Nagy Csorbának kedves költője volt, jó ismeretségben voltak. Csorba 1947/1948-as olasz útján ismerkedett és barátkozott meg a költőnővel és férjével, Lengyel Balázzsal, akit szintén szeretett. Csorba olasz útjáról itt olvashatnak, a baloldali menüpontban a Római hónapok fejezetcímre kattintva. A keresőbe beírva az Ágnes vagy a Lengyel nevet (így kapunk releváns válaszokat) olvasható lesz Csorba emlékezése a két alkotóra és az együtt töltött időre.
Kitűnő összeállítást olvastam az interneten erről az útról. Ezt írtam róla a 114. hírlevélben: “A Csorba Társaság tagja, Csorba Győző egykori kollégája Boda Miklós könyvtáros, könyvtártörténész érdekes dologra hívta fel a figyelmemet. A Szicília egy kontinens című internetes oldal A szicíliai út című (négy részes) sorozatának beveze-tőjében a következőket olvashatjuk: »1948 januárjában egy magyar irodalmárokból és művészekből álló csoport tíz napot tölt el Szicíliában. A résztvevők, többek között Csorba Győző, Nemes Nagy Ágnes, Takáts Gyula, Lengyel Balázs útinaplóiból, verseiből kiragadott és szó szerint idézett sorokból fűztük össze ezt a képzeletbeli párbeszédet, amelyből megtudhatjuk, hogy utaztak ők Szicíliában.« Ehhez a jól és pontosan fogalmazott leadhez én csak annyit fűzök hozzá: kérem, keressék fel a képekkel illusztrált oldalakat. Érdemes a kiváló és okos emberek 1948-as szicíliai megfigyeléseit elolvasni. (A közölt képek egy híján Csorba Győző hagyatékából valók!)” Sajnálatos, hogy a szicíliai út című (négy részes) sorozatának hivatkozásra kattintva nem jelennek meg az oldalak. Fölvettem a kapcsolatot a szerkesztőkkel.
Csorba egyik Nemes Nagy Ágnesnek dedikált kötetéről itt látható kép, Nemes Nagy Csorbának dedikált kötetéről pedig itt. Nemes Nagy Ágnesnek számos könyve megtalálható Csorba könyvtárában. Majdnem mindegyiket dedikálta a költőnő, ezért leírásukat alább közlöm. Egymás iránti szeretetüket A város oldalában című kötetben írt Csorba szövegek mellett jól bizonyítják a dedikációk szövegei is. Különösen a 2. tételt ajánlom figyelmükbe, amelyben a Nemes Nagy dedikációja mellett Csorba válaszának piszkozata is olvasható.
(Lengyel Balázs Csorbának küldött dedikált köteteit a Nemes Nagy Ágnes kötetek után ismertetem.)

 1. Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs: A tünékeny alma. – Pécs : Jelenkor K., 1995. – 320 p. ; 20 cm. – (Élő irodalom sorozat). –ISBN 963 6760055 fűzött. – Jó állapotban. – Valószínűleg a Kiadó Csorbának küldött tiszteletpéldánya. – Magyar irodalom, világirodalom, esszé, tanulmány, Csorba Emlékszoba.
 1. Nemes Nagy Ágnes: A Föld emlékei : Összegyűjtött versek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1986. – 269 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek régi (de még milyen régi) szeretettel: 1986. jún. 16. Ágnes”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Érk.: 86. jún. M. k.: 86. júl. 29.”. – A kötetben egy levelezőlap nagyságú kartonlapon Csorba válaszának piszkozata: „Pécs, 86. júl. 28. / Kedves Ágnes, / most fejeztem be »A hegyi költő«-t és »A Föld emlékei«-t. Egymás után vettem kézbe őket a mondott sorrendben. S ez különösen megörvendeztetett. Mert az Összegyűjtött versekben egymás után ismertem föl a Babitsban és Babitsról látott esztétikai értékek megvalósulását. Hogy így egyben olvashattam verseit, most már nyugodtan és teljes // határozottsággal állíthatom, hogy Ágnes Babitsnak mindeddig legjobb és több versében Babits-csal egyenlő szintű tanítványa. Egyébként az »arcképvázlat« (igen szerény megjelölés!) roppant okos, tanulságos elegánsan megírt könyv, a verseskötet pedig elejétől fogva olyan, mintha igen szigorú válogatás lenne. S szinte az elejétől fogva emelkedik. – Nagyon köszönöm mindkét könyvet és gratulálok hozzájuk. – / Balázsnak* küldtem egy verset az Újhold-Évkönyv második kötetébe. – Nagy szeretettel küldöm kézcsókom: Győző.” (*Lengyel Balázs.). – ISBN 963 14 0678 4 kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, vers.
 2. Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő : Vázlat Babits lírájáról. – Bp. : Magvető Kiadó, 1984. – 201 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek egy kis esszét, réges-régi barátsággal 1984. okt. 9. Ágnes”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ k. 86. júl. 28.”. – ISBN 963 14 0193 6 kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, költő, esszé, tanulmány.
 3. Nemes Nagy Ágnes: Kettős világban : Versek. – Bp. : Új Hold kiadás, 1946. – 31 p. ; 21 cm. –Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek üdvözlettel 1946. karácsony Nemes Nagy Ágnes”. – Fűzött. – Korának megfelelő állapotban. – Magyar irodalom, vers.
 4. Nemes Nagy Ágnes: Között : Összegyűjtött versek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1981. – 216 p. ; 24 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek, régi szeretettel Ágnes 1981. nov. ”. – ISBN 963 271 542 X kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, vers.
 5. Nemes Nagy Ágnes: Látkép gesztenyefával : Esszék. – Bp. : Magvető Könyvk., 1987. – 438 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek réges-régi barátsággal, most valami életrajzit szeretettel 1987. nov. 18. Ágnes”. – ISBN 963 14 1076 5 kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, esszé, önéletrajz.
 6. Nemes Nagy Ágnes: Metszetek : Esszék, tanulmányok. – Bp. : Magvető Könyvk., 1982. – 446 p. : 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek ezt a tanulmánykötetet is (ugye, milyen sokat írok? De ne féljen, most már abbamarad) szeretettel Ágnes 1982. febr. 26.”. – ISBN 963 271 644 2 kötött. – Jó állapotban. – Esszé, tanulmány, magyar irodalom, világirodalom, irodalomtudomány, Csorba Emlékszoba.
 7. Nemes Nagy Ágnes: Napforduló. – Bp. : Magvető Könyvk., 1967. – 84 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek ajánlom e kötetet, mint Pannónia fakultatív híve, barátsággal 1967. augusztus 25-én Nemes Nagy Ágnes.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ XII. Királyhágó u. 5 b.”. – A kötetben a közepes alakú boríték, melyben a könyv érkezett. A borítékot Nemes Nagy Ágnes címezte, az ő címét a borítékról másolta át a könyvbe Csorba. – Kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, vers.
 8. Nemes Nagy Ágnes: Szó és szótlanság. – Bp. : Magvető Könyvk., 1989. – 611 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek réges-régi szeretettel, szolidaritással 1989. aug. 14-én Ágnes”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Érk. 89. aug. ”. – ISBN 963 14 1427 2 kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, esszé, tanulmány, verselemzés.
 9. Nemes Nagy Ágnes: Vándorévek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1964. – 382 p. ; 20 cm. – Kötött. – Proveniencia ismeretlen. – Világirodalom, versfordítás.

Lengyel Balázs Csorbának dedikált kötetei:

 1. Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet. – Bp. : Magvető Könyvk., 1972. – 406 p. ; 19 cm. – (Elvek és utak). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek baráti szeretettel Lengyel Balázs 1974. jan. hó.”. – Kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, világirodalom, esszé, tanulmány, kritika, Csorba Emlékszoba.
 2. Lengyel Balázs: Közelképek : Válogatott tanulmányok. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1979. – 496 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek baráti szeretettel, nagyrabecsüléssel Lengyel Balázs 1980. február hó.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „80. V. 12. Bp. Naphegy u. 28. 1016.” . – ISBN 963 15 1435 8 kötött. – Jó állapotban. – Világirodalom, magyar irodalom, esszé, kritika, tanulmány, Csorba Emlékszoba.
 1. Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre É Líránk a hetvenes években. – 2., bőv. kiad. – Bp. : Magvető, 1982. – 554 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek régi barátsággal, szeretettel Lengyel Balázs 1977”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ XI. 4. Bp. Naphegy u. … sz.”. – Csorba Győzőről Klasszicizmus, modernség közös cím alatt Rónay György: Mérleg (Magvető) Csorba Győző: Anabázis (Magvető) alcímmel, p. 163-166; Életigenlő, halált látó. Csorba Győző: Összegyűjtött versek (Magvető) p. 173-[179]; Az öregedés előnyei közös cím alatt Vészi Endre: Értünk is fussatok paripák (Magvető) Csorba Győző: A világ küszöbei (Magvető) alcímmel, p. 205-206. – ISBN 963 270 55 48 kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, verskötet, kritika, elemzés.
 2. Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. – Bp. : Magvető, 1977. – 286 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek barátsággal, szeretettel, nagyrabecsüléssel Lengyel Balázs 1977”. – Csorba Győzőről Klasszicizmus, modernség közös cím alatt Rónay György: Mérleg (Magvető) Csorba Győző: Anabázis (Magvető) alcímmel, p. 99-101. – ISBN 963 270 55 48 kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, verskötet, kritika, elemzés.
 3. Lengyel Balázs: Visszatérés : Esszék, tanulmányok. – Pécs : Jelenkor, 1990. – 241 p. ; 20 cm. – ISBN 963 7770 02 X fűzött. – Jó állapotban. – Valószínűleg tiszteletpéldány.
 4. Lengyel Balázs: Visszatérés : Esszék, tanulmányok. – Pécs : Jelenkor, 1990. – 241 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek nagy szeretettel Balázs”. – ISBN fűzött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, irodalomtörténész, esszé, tanulmány.
 5. Lengyel Balázs: Zöld és arany : Válogatott esszék. – Bp. : Magvető Könyvk., 1988. – 617 p. ; 20 cm. – ISBN 963 14 1275 X kötött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek, a próbált, régesrégi barátnak, aki csak azért nem szerepel önálló tanulmánnyal a könyvben, mert nem voltam megelégedve azokkal a cikkekkel, melyeket róla írtam, öleléssel Balázs 1988. aug. hó.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Mk.: 88. szept. 5.” – Jó állapotban. – Világirodalom, magyar irodalom, esszé, tanulmány, kritika, Csorba Emlékszoba.

Köszönöm a figyelmüket.