„Ne maradjon belőlem semmi több, csak amit élő érdeke szerint táplálékként őriz meg az utókor.”

Csorba Győző költő, műfordító, szerkesztő Pécsett született, 1916. november 21-én, 1995. szeptember 13-án, súlyos betegség után, ugyanott hunyt el. Szülővárosát fél évnél hosszabb időre egyhuzamban soha nem hagyta el. Pécsről ezt írja a Séta és meditáció című versében: „Nekem: A VÁROS mindörökre.”
„Csorba Győző művészetével, írói műhelyével, emberi tartásával több mint fél évszázada fémjelzi a pécsi irodalmat és kultúrát […]. Baumgarten-díjas  (1947), kétszeres  József  Attila-díjas (1957, 1972), Kossuth-díjas (1985), Pécs város díszpolgára (1986). Hetvenötödik születésnapja alkalmából, mivelhogy betegeskedett, a köztársasági elnök személyesen hozta el Pécsre, s adta át neki az újabb kitüntetést, a Magyar Köztársaság Érdemkeresztje Középkeresztjét.”  - írja róla 1993-ban barátja, költőtársa, bibliográfusa, az azóta szintén Kossuth-díjjal kitüntetett Bertók László.
Szerkesztő- és írótársa, monográfusa, Tüskés Tibor így ír róla. „Idegenkedik mindentől, ami lazaság, érzelgősség, hígság, de éppígy elfordul a puszta intellektus hűvös, éles vonalú, hideg fényű ragyogásától. Mély és hiteles érzelmi alap és az értelem fel-feltörő kontrollja: ez a kettősség adja költészetének sajátos ízét, egyéni karakterét, nyugtalanító feszültségét.”
Régi pécsi barátság fűzte pályatársához, Weöres Sándorhoz, aki ezt írja 1978-ban: „Csorba Győzőben láttam a feltétlenül valódi költőt, a hazugságmentes abszolút lírikust… Pécsi családi körében, társas magányában az örökkévalóságnak dolgozik.”
"Szűnjék meg a „líra” szó ábrándot, lágyságot, pódiumot asszociálni. Álljon a költészet az ember útjába, keveredjen ételébe, italába, üljön mellé örömében, bánatában, munkájában, pihenésében. Ne lehessen tőle szabadulni, ne lehessen kikerülni, mellőzni, félretenni. Aggasztóan csonkul az ember: nem a vers lesz a fő vesztes, ha ez is kiesik életéből" - foglalja össze költői hitvallását Csorba az Összegyűjtött versek c. kötetének Magamról, verseimről c. utószavában, 1977 májusában.

A honlappal ennek a gazdag, fényes ragyogású pályának az áttekintését kívánjuk adni, így szeretnénk méltó emléket állítani a könyvekkel és folyóiratokkal szinte minden percében együtt élő költőnek és embernek a számítástechnika korában is.

A Csorba Győző Társaság 65. hírlevele.

Ez a Csorba Győző Társaság 65. hírlevele 1. Még egyszer megismétlem a szeptember 13-ai Csorba-rendezvényekről szóló értesítést, amit ezúttal kiegészítek a Csorba Győző utca megközelítését könnyítő tájékoztatással.  Először a hír: "​A Csorba Győző utcanévtábla-avatás (volt Erdei Ferenc… Tovább

A Csorba Győző Társaság 64. hírlevele.

Ez a Csorba Győző Társaság 64. hírlevele 1. Emlékeztetőül újra közzéteszem a szeptember 13-ai ​Csorba- rendezvényekről szóló értesítést.​"A Csorba Győző utcanévtábla-avatás (volt Erdei Ferenc utca) az eredeti tervektől eltérően szeptember 13-án NEM de. 11… Tovább

A Csorba Győző Társaság 63. hírlevele.

Ez a Csorba Győző Társaság 63. hírlevele Összesen egy témám van. De azt gyorsan megírom, még mielőtt elszakadok az internettől három napra. Megírom, mert nagyon bánt. Valakitől kaptam ma egy felháborodott értesítést a facebookon. Egy pécsi internetes lapban megjelent cikkről írt nekem. Ott már megírtam az észrevételemet a… Tovább

A Csorba Győző Társaság 62. hírlevele.

Ez a Csorba Győző Társaság 62. hírlevele 1. Értesítem a hírlevél kedves olvasóit, hogy a Csorba Győző utcanévtábla-avatás (volt Erdei Ferenc utca) az eredeti tervektől eltérően szeptember 13-án NEM de. 11 órakor, HANEM de. 10 órakor kezdődik. A temetői csendes főhajtásra pedig közvetlenül az avatás… Tovább

A Csorba Győző Társaság 61. hírlevele.

Ez a Csorba Győző Társaság 61. hírlevele. 1. Közlöm az immár a Google térképen is feltüntetett Csorba Győző utca fotóját és műholdas képét. A névtábla avatása a terv szerint a költő halálának évfordulóján, szeptember 13-án de. 11 órakor lesz, az utca keleti végén. 2. Gencso Hrisztozov Ratkó József-díjas… Tovább