„Ne maradjon belőlem semmi több, csak amit élő érdeke szerint táplálékként őriz meg az utókor.”

Csorba Győző költő, műfordító, szerkesztő Pécsett született, 1916. november 21-én, 1995. szeptember 13-án, súlyos betegség után, ugyanott hunyt el. Szülővárosát fél évnél hosszabb időre egyhuzamban soha nem hagyta el. Pécsről ezt írja a Séta és meditáció című versében: „Nekem: A VÁROS mindörökre.”
„Csorba Győző művészetével, írói műhelyével, emberi tartásával több mint fél évszázada fémjelzi a pécsi irodalmat és kultúrát […]. Baumgarten-díjas  (1947), kétszeres  József  Attila-díjas (1957, 1972), Kossuth-díjas (1985), Pécs város díszpolgára (1986). Hetvenötödik születésnapja alkalmából, mivelhogy betegeskedett, a köztársasági elnök személyesen hozta el Pécsre, s adta át neki az újabb kitüntetést, a Magyar Köztársaság Érdemkeresztje Középkeresztjét.”  - írja róla 1993-ban barátja, költőtársa, bibliográfusa, az azóta szintén Kossuth-díjjal kitüntetett Bertók László.
Szerkesztő- és írótársa, monográfusa, Tüskés Tibor így ír róla. „Idegenkedik mindentől, ami lazaság, érzelgősség, hígság, de éppígy elfordul a puszta intellektus hűvös, éles vonalú, hideg fényű ragyogásától. Mély és hiteles érzelmi alap és az értelem fel-feltörő kontrollja: ez a kettősség adja költészetének sajátos ízét, egyéni karakterét, nyugtalanító feszültségét.”
Régi pécsi barátság fűzte pályatársához, Weöres Sándorhoz, aki ezt írja 1978-ban: „Csorba Győzőben láttam a feltétlenül valódi költőt, a hazugságmentes abszolút lírikust… Pécsi családi körében, társas magányában az örökkévalóságnak dolgozik.”
"Szűnjék meg a „líra” szó ábrándot, lágyságot, pódiumot asszociálni. Álljon a költészet az ember útjába, keveredjen ételébe, italába, üljön mellé örömében, bánatában, munkájában, pihenésében. Ne lehessen tőle szabadulni, ne lehessen kikerülni, mellőzni, félretenni. Aggasztóan csonkul az ember: nem a vers lesz a fő vesztes, ha ez is kiesik életéből" - foglalja össze költői hitvallását Csorba az Összegyűjtött versek c. kötetének Magamról, verseimről c. utószavában, 1977 májusában.

A honlappal ennek a gazdag, fényes ragyogású pályának az áttekintését kívánjuk adni, így szeretnénk méltó emléket állítani a könyvekkel és folyóiratokkal szinte minden percében együtt élő költőnek és embernek a számítástechnika korában is.

A Csorba Győző Társaság 88. hírlevele.

              A Csorba Győző Társaság 88. hírlevele. 1. A 2017-es évet sajnos egy szomorú hírrel kell kezdenem. Elhunyt Vathy Zsuzsa író. Lázár Ervin feleségeként többször találkoztam nevével Csorba hagyatékában. Levelet is váltottam vele, mikor a Csorba-Lázár levelezéskötet összeállításán dolgoztam. Lázár Ervin akkor már… Tovább

A Csorba Győző Társaság 87. hírlevele.

A Csorba Győző Társaság 87. hírlevele Ez most Nagy Imre különszám lesz! Elnökünk, hála Istennek, ereje teljében van, rengeteget dolgozik. A Társaság ügyein kívül természetesen sok mással is foglalkozik, ami irodalomhoz, Pécshez, pécsi irodalomhoz köthető. 1. A napokban készült el a Csorba Győző Könyvtár 3. Tovább

A Csorba Győző Társaság 86. hírlevele.

A Csorba Győző Társaság 86. hírlevele 1. Csorba Győző pécsi autóbusz hátsó ablakában Némi vitám támadt ezzel kapcsolatban Parill Orsolyával, Takáts Gyula unokahúgával. Idézem a facebook bejegyzéseket.Sajnos Parill Orsolyának a képhez írt első bejegyzését nem találom. Szerinte nem szerencsés, ha a buszok hátsó ablakában "utaztatják" a… Tovább

A Csorba Győző Társaság 85. hírlevele.

A Csorba Győző Társaság 85. hírlevele. A Csorba 100 Emlékév lassan lezárul.Sok összeállítással emlékeztek a költőre kicsik és nagyok is. Igyekeztem minden alkalomról hírt adni. Az ünnepek körül, ha lesz egy kis időm (óh, nyugodt nyugdíjaskor!), készítek összefoglalót az eseményekről. A Csorba Társaság és a Csorba utódok nevében… Tovább

A Csorba Győző Társaság 84. hírlevele.

A Csorba Győző Társaság 84. hírlevele Ünnepi hírlevél ez: a Csorba 100 emlékév nagyszerű pillanatairól számolhatok be, a Kodály Központban megtartott Csorba Emlékestről. Azt hiszem, elég annyit írnom, sajnálhatja, aki nem volt ott. Ünnepélyes, felemelő, szívmelengető pillanatokat élhettünk át a műsor első részében. Dr. Őri László alpolgármester… Tovább