Önálló kötetek

ANTOLÓGIÁK, AMELYEKBEN MŰFORDÍTÁSAI JELENTEK MEG

ANTOLÓGIÁK, AMELYEKBEN MŰFORDÍTÁSAIJELENTEK MEG 525. Világirodalmi antológia. 2. köt. Középkor és renaissance. Szerk. Ifj. Horváth János, Kardos Tibor. Ford. Csorba Győző stb. Bp. 1952, Tankönyvkiadó. 650 l. 16 t. /Egyetemi segédkönyv./526. Janus Pannonius válogatott versei. Szerk. Gerézdi Rabán, Kálnoky… Read More

Hanglemeze, megzenésített versei

VERSEI HANGLEMEZEN ÉS KRITIKÁI   477. RITMUS, REND, ZENE. Hangfelvétel. Csorba Győző verseit mondja. Bp. 1991, Hungaroton. SLPX 14196. – Hanglemez. Tart.: Előszó, Esti ablak mögött, Alkonyodó, Isten… Read More

Versei idegen nyelven

VERSEI IDEGEN NYELVEN ANGOL 442. How long? [Meddig?] – Something knows. [Valami tudja.] Ford. Daniel Hoffman. = The New Hungarian Quarterly (Budapest). 1970. Vol. 40. 70-72.443. Time-inflation. [Idő-infláció.] Ford. Watson Kirkconnell. = The Hungarian Helicon. Ed. Watson Kirkconnell. Edmonton, Alberta (Kanada),… Read More

Versei antológiákban

ANTOLÓGIÁK, AMELYEKBEN VERSEI JELENTEK MEG 335. Könyvnapi figyelő. Beszámoló 107 íróról. Szerk. Lovag Sándor, Veszprémy István stb. Kaposvár, 1935. 112 l. /Százhúros Hegedű Könyvtára 3./ A kötet tartalma részben azonos a Százhúros Hegedű c. Read More