Önálló kötetek

Költők, fiatalok

A vers egy részlete meghallgatható Csorba előadásában is a Jelenkor 30 éves jubileumára, 1988-ban készült filmben. (23 mp és 1 perc 40 mp között.) Ugyanebben a filmben egy 4 perces részlet is látható amelyben az idős költő a Jelenkor… Read More

Fordított kígyó

      FORDÍTOTT KÍGYÓ Amit én nyögve keseregvete azt félkézzel és nevetve A dolgok sokszor azt hiszem márszolgálni gyűlnek lábaidnál S mint a mesében ha kimondodmegoldódik hipp-hopp a gondod Ha ölsz is amit ölsz az állatcinkos csöndben múlik ki nálad Törvényeid csak a tiéidha ellesik akkor… Read More

Séta és meditáció

             SÉTA ÉS MEDITÁCIÓ A kényes őszi nap mindenhová elér.Ennyi fény, ennyi fény! Ez már a fény utolja.Rezgő fényoszlop a jegenye, óvatosforrás iparkodik lábánál, hangja sincs. A koporsóra itt nem gondol senki; halhatatlanhittel építi házát, erődíti és béleli.Gyanútlan sétáló, számat tátom minduntalan. Ifjúkoromban váltig undorodtam:… Read More

Följegyzés

                 FÖLJEGYZÉS Így, ekkor, itt, e dombtetői házban,magányosan, egy nyárközépi szombat-nap délutánján, amikor a ritkánmegrezzenő lombok a forróságbansercegtek szinte, így, ekkor meg ittfeküdtem én iszonytató időután s iszonytató idő előtt,jeltelenül s jelentéktelenül,hideg aggyal tudván a semmiségem,mégis magam-emésztő szomjúsággal,hogy a milliárd… Read More