Válogatások

[Verten az áldozat…]

        [Verten az áldozat…]  Verten az áldozat vére fagyottElkapják a gyilkost tanú a halottelkapják karja véres könyökiginge és kabátja vörösödikTagadna? nem teszi egyet se szólsemmilyen kérdésre nem válaszolszemében hősies gerjedelemvitézi kurázsi gőgje teremde aztán ha négy fal közé kerül„Nem… Read More

[Bárány bárány …]

        [Bárány bárány …]  Bárány bárány növessz karmotnagy fogakat szemfogakatbárány bárány ne rettegjélte mard meg az ordasokat  Gyapjad elhullajtva szertebőrödön nagy puszta foltokbárány bárány már elég voltte is lehetsz végre boldog… Read More

[Parancsok …]

          [Parancsok …]  Parancsok szóban és írásban,intések és ígéretek.Agya fojtva, ereje vásva,lép tompán a szegény sereg.  Jobb úton jobbfajta vezérek,virgonc agy, pattanó erők.Szerencsésebb, naplátta népek,népméretű előkelők.  Tátog süket, fekete örvény.Egyik mellette ellibeg,a másik jajgat beledőlvén.S már nincs sehol szegény sereg. Read More

[A kő kő…]

           [A kő kő…]                                                        Győz a lágy és enged a kemény                                                                      (Brecht)  A kő kő a törvény törvényHa törvény zúdítja zúz a kőCsak a lágyat nem az engedékenyetAbban elalszik a kőmegszelídülbelefészkelődikabban gyermekké lesz a kő Íme a gyöngék filozófiájaa… Read More