Válogatások

Látvány

                   LÁTVÁNY Megy az őszi ég megy keletnekKöd is fakítja már zöldjét a leveleknek Megy az őszi ég üresenNem kuszálja madarak röpte sem A fa is a fű is költözikkéreg mögé föld alá rejtezik Nem messzebb-e mint a madár?És visszatalál-e ha jönne már? Kályhát készítsz begyújtsz bölcsen… Read More

Mulandónak szeretne

              MULANDÓNAK SZERETNE Biztos és közeli a határ, aztán vége, vége.A jelent volna jó élni, a perc igényét,négykézláb csúszva bár, iparkodni buzgón az égbe,ugatni is, ha kell, a szerelem igéjét. Vályúból, bármiképp, oltani testem éhét,tisztán, szégyentelen, s nem mérlegelve, hogy mivégre,követni állatok s gyermekek bölcsességét,… Read More

Szerelem

                            SZERELEM Tompán-derengő arcát, melyet alvó vágyai csöndesizzása enyhén-rózsaszínre festett, fölemelte a napba.Halvány ráncai árkából illanva suhant el a ritka homály,s széthullt a tetőtlen lég egyforma-szövésű rétegein, mígboldog közönnyel hullámlottak körötte és fölötte.Ott állt sugaras jelként, haja fészkei csillagok apró,szúrós fény-bogait ringatták, dús pillái… Read More

Neked

                      NEKED Ez már nem szerelem többé, nem két emberkötése, keringő tánca egymás ellen,kemény harc, ölbeli elnyugvás cseréjes változó viszonylat: tőle vagy feléje. Magány és párosság itt üres szavak csak,itt már az érzékek csak befele hatnak,egymást ha kívánjuk látni: elégségesállítani tükröt a magunk szeméhez. Read More

Amor sanctus

             AMOR SANCTUS                           I Otrombán törsz rám, Istenem, dühödt-vágyú férfi a gyönge lányra, kimagánya sima csöndjében puhaálmokat dajkált a gyönyörűszerelemről.Szögleteid, én Istenem, zordon darabosságaidhúsomba vájni érezem;oszlop és rúd a lábod és karod,lépéseid döngenek bennem, mint lovakéi a hidon;nincs mentség… Read More