Nők, asszonyok, erotika, szerelem Csorba Győző verseiben

A fontos dolgok

      A fontos dolgok  Föltakart női öl:a férfi-lét koreográfiájaBuzgó naponta-gürcölésfront barikád csönd handabandakörül körülellene értetőle hozzá  S ha ottS ha már?  A fontos dolgok mind útközben esnek… Read More

A magam mentségére

      A magam mentségére  Forró combjai közt ha lázamlehűteni, ha megnyugosztvavisszabocsájtani, s hogy meg ne fázzam,útravalóul melegét megosztva,ha mindezt nem akarja: jobb közénk rakni csak-fűtve-melegerődfalakat, járhatatlan,embergyűlölő hegygerinceket,hogy még megpróbálni se tudjama szörnyűséges utat arra. … Read More

Anti-Orpheusz

            Anti-Orpheusz  A Felvilágból le az Alvilágbavezeti Eurüdikét,vagyishát inkább szeretné vezetni.Ő maga nem önként indult oda:az istenek parancsa volt,s lám egyre mélyebb útgyűrűkbe süllyed.Önzésből hívta Eurüdikét,hogy ameddig lehet, ihlesse dalra,s Eurüdiké tétován követte.  Az istenek ezt a visszás viszonytnem éppen lelkesedve,… Read More

Lélegzet-eszperantó

                     Lélegzet-eszperantó     Nyelv: nyelv nélkül, külön jelrendszer nélkül,a köznapi élet természetes történéseiben.   Elvontságra aligha jó, bensőségre pótolhatatlan.   Az országhatárok: nevetség, a még keményebbhatárok is: nevetség. Az olyasfélék például, mint:állatvilág, növényvilág, egyéb világ.   Az  egzotikumok:  legfeljebb  lassabban  meg-szólíthatók. Mondjuk: hatlábú borjú levágott két… Read More

Élt bennem él is

              Élt bennem él is  Halt volna meg vagy tűnt el volna végképpMost levelet írt idézte a múltat  Élt bennem él is mint egy régi szép képvonásai bár nyilván meglazultak  S ha még az Isten megver azzal is hogytalálkozom vele valami módon:  borotva éle metszi szét a… Read More