Csorba Győző levelezése

Tűz Tamás: Szemünktől kék az égbolt. A Csorba-válaszlevél piszkozatának gépelt változata.

"Kedves Tamás, Kedves Jóbarátom,             örömmel olvastam leveledet, merthát ugyan köteteinkkel üzengettünk egymásnak, de a próza sem árt néha-néha.             Örültem és pironkodtam is: engem túlértékelsz, Magad meg túl-túl szerényen alábecsülöd. Pedig – én ezt nemcsak szemedbe mondom, hanem hátad mögött is vallom és hirdetem… Read More

Csorba Győző kondoleáló levele Károlyi Amynak, Weöres Sándor halálakor

             Kedves Jó Amy             Hát elment. Hiába volt minden. Könyörgésem is érte és hozzá. Hiszem, hogy Amy megrendítő búcsúszavai szerint „hazatért”. Mert tudom, hogy Amy fészekrakó áldozatai ellenére Sanyinak eföldön sehol nem volt igazi otthona. Ideküldte Valaki, hogy továbbteremtse a Szép és… Read More

Kardos Tibor levele

  kardos levél    Kardos Tibor erősen pécsi kötődésű tudós volt, Csorbát pedig Kardos támogatta mint                                                                                                                       Budapest, 1961. febr. 5.[1]… Read More

Bródy László költő levele

Találtam egy levelet Bródy László költőtől is, aki megnyugodva ír Csorbának: örül, hogy verseit nem feledték el a Dunántúlnál, s külön örül annak, hogy azokat majd a következő számban meg is jelentetik, egyben Csorbára bízza megjelenés előtti gondozásukat. Bródy… Read More

Várkonyi Nándor levele

Csorba Győző 1947. őszén-1948 tavaszán Olaszországban Rómában volt „tanulmányúton”, a Via Giulián levő Magyar Akadémián: „Kardos Tibor 1947-ben aztán olyan ürüggyel, hogy létre akar hoz­ni egy teljes Janust, és ahhoz minket, fordítóit föl kell szabadítani a hi­vatali elfoglaltságok, a mindennapi… Read More