Levelek Csorba hagyatékából

Boros István levelének gépelt, kommentált változata

   Csorba Győző 1945-46-ban Boros István Baranya akkori főispánjának titkára volt. Csorba becsülte és szerette a főispánt, erről több helyen is megemlékezik az A város oldalában c. beszélgetéskötetben is (p. 97., 103., 113., 116.). Amikor Boros Istvánt – aki a kommunista párt tagjaként volt főispán –1972-ben kitüntették, Csorba gratuláló… Read More

A Baranya Megyei Könyvtár dolgozóinak levele Csorba Győzőhöz, 1956-ban

            A hagyatékban találtam egy kis írólapot, mindkét oldalán rövid levéllel. Az első oldalon Palásthyné (Ili), könyvtárosnő levele olvasható, kézírással, a másodikon Kozma Jenő könyvtárosé. Mindketten a Baranya Megyei Könyvtárban dolgoztak, s Csorba Győzőnek írták levelüket, aki munkatársuk volt s, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc idején… Read More