Pintér László publikációi

 

KÖNYVEK

 

SZERKESZTŐ

 

1.      Kétféle idő : A szerző válogatása életművéből / Csorba Győző ; [a kötetet a költő útmutatásával szerk., összeáll. és lektorálta Pintér László]. – Bp. : Trikolor ; Intermix, 1995. 186 p. ; 20 cm – (Örökségünk)

2.      Csorba Győző hátrahagyott versei / [szerk. és az utószót írta Bertók László] ; [a szerkesztésben közreműködött és a jegyzeteket készítette Pintér László] : Pécs : Pro Pannónia K., 2000. – (Irodalmunk forrásai ; e)

3.      „…élni kell, ameddig élünk” : Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése, 1961-1995. / [szerk., jegyzeteket készítette, utószót írta Pintér László]. – Pécs : Pro Pannonia K., 2004. – 230 p. : ill. – (Irodalmunk forrásai , s).

4.      „…hűséges baráti ölelésemet küldöm…” : Csorba Győző és Fodor András levelezése (1947-1994) / [szerk., jegyzeteket készítette, utószó: Pintér László]. – Pécs : Pro Pannonia K, 2005. – (Irodalmunk forrásai ; z.)

 

KÖZREMŰKÖDŐ

 

5.      Drámafordítások / Csorba Győző. – [utószó Szirtes Gábor] ; [anyaggyűjtés és korrektúra Pintér László]. – Pécs : Pro Pannonia K., 1998. – (Pannónia könyvek). (Irodalmunk forrásai ; a)

6.      Csorba Győző, a fordító / [szerk. és összeáll. Tüskés Tibor] ; [anyaggyűjtés és korrektúra Pintér László]. – Pécs : Pro Pannónia K., 1998. – (Pannónia könyvek). (Irodalmunk forrásai ; b)

7.      Vallomások, interjúk, nyilatkozatok / Csorba Győző ; [vál. és szerk. Tüskés Tibor] ; [anyaggyűjtés és korrektúra Pintér László] ;. – Pécs : Pro Pannónia K., 2001. – 376 p. – (Pannónia könyvek). (Irodalmunk forrásai)

8.      Római följegyzések / Csorba Győző ; [szerk. Csuhai István] ; [anyaggyűjtés és korrektúra Pintér László]. − Pécs : Pro Pannonia K, 2002. − p. 141. − (Irodalmunk forrásai ; m)

9.      Csorba Győző emléke / [Vál. és szerk. Tüskés Tibor] ; [anyaggyűjtés és korrektúra Pintér László]. − Pécs : Pro Pannonia K., 2003. − 279 p. − (Irodalmunk forrásai : p.)

10.  Egyetemes állam- és jogtörténet 1. rész. / Kajtár István [A névmutatót összeáll. Pintér László]. – Pécs : Dialóg Campus K. : Nordex Kft., 1997. – 187 p. – (Dialóg Campus tankönyvek. Institutiones juris)

 


TANULMÁNYOK, CIKKEK

 

ÁRGUS

 

11.       A provincialista bosszú = (2005) 7-8. – 89-97. p. = http://www.argus.hu/2004_07/ta_pinter.html

 

BARANYAI KÖNYVTÁRI INFO

 

12.       Csorba Győző hagyatékának feldolgozása és kiadása. 1. rész = 4. évf. (2002) már. p. 2-6. p.

13.        Csorba Győző hagyatékának feldolgozása és kiadása. 2. rész = 4. évf. (2002) ápr. p. 2-5. p.

14.       Csorba Győző hagyatékának feldolgozása és kiadása. 3. rész = 4. évf. (2002) máj. p. 2-5. p.

15.       Csorba Győző hagyatékának feldolgozása és kiadása. 4. rész = 4. évf. (2002) jún. p. 3-7. p.

 

BARANYAI KÖNYVTÁROS

 

16.  Az új címleírás néhány kérdése = 1984. 1. sz. p. 10-12.

17.       A gyermekirodalom kérdései : Beszélgetés Pákolitz Istvánnal = 1984. 2. sz. p. 19-21.

18.  Három év Baranya könyvtárügyéből : A Dunántúli Napló 1949-1951. évfolyamának írásai alapján = 1985. 1. sz. p. 12-16.

19.  Szabálytalan könyvismertetés : Albert Gábor Emelt fővel című művéről = 1985. 2. sz. p. 28-29.

20.  Emberek és könyvek : Levélinterjú Marosán György politikussal = 1987. 1. sz. p. 7-9.

 

KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS

 

21.  Tótország, merre volt? : Változó nemzethatáraink és a könyvtári osztályozás, különös tekintettel a földrajzi alosztásokra = 1994. 5. sz. p. 36-46.

22.  Hőskor vagy őskor? : Azok a csodálatos ötvenes évek = 10. (2001) 11. sz. p. 12-24.

 

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ

 

23.       Jött, látott, győzött! (?) : Szubjektív szabványtörténeti szemle = 1986. 6. sz. p. 632-646.

24.  „Public Library”- csata, a’la Pécs, anno 1975-1985. = 1999. 4. sz. p. 774-787.

 

KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ/LAP

 

25.  Segítség! Meg(át) akarnak menteni! 1. r. : A magyar könyvtárügy rendszerváltozás utáni helyzetéről = 1990. 5-6. sz. p. 19-20.

26.  Segítség! Meg(át) akarnak menteni! 2. r. : A magyar könyvtárügy rendszerváltozás utáni helyzetéről = 1990. 7. sz. p. 16-18.

27.  A Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetsége és az ETO = 2001. 4. p. 4-6.

28.  Szakmai vita a Katalist levelezőlistán a „későn kapcsoló” kiskönyvtárak megszűnéséről / Pintér László három hozzászólásával = 15. (2003) 11. p. 11-15.

 


KÖNYVTÁROS

 

29.  Újjászületés helyett zárás? : A pécsi Hírlapolvasó sorsáról = 1975. 10. sz. p. 606-608.

30.  Gondolatok a szakszervezeti letéti könyvtárosok képzéséről = 1976. 5. sz. p. 286-287

31.  Csak cím, nem rang : A Siklósi Városi Könyvtárról = 1978. 2. sz. p. 73-76.

32.  Ahol a cím már rang is : Marcali Városi Könyvtár = 1978. 6. sz. p. 325-328.

33.       Mozgókönyvtárat – de csak újat : A pécsi bibliobusz jövőjéről = 1978. 8. sz. p. 452-455.

34.       Az ország legkisebb városi-járási könyvtárának gondjai : A Barcsi Városi-Járási Könyvtár = 1979. 8. sz. p. 458-460.

35.  A könyvtár legalább olyan fontos, mint a művészet : Beszélgetés dr. Tigyi Józseffel a POTE Biofizikai Intézetének igazgatójával = 1980. 11. sz. p. 660-663.

36.  „Fejleszteni, de jobb szervezéssel” : Beszélgetés dr. Bihari Ottó akadémikussal, a PAB elnökével = 1981. 9. sz. p. 518-520.

37.       A könyvtárnak nagy szerepe van a nemzetiségi kultúra ápolásában : Beszélgetés Fischer Jánossal, a Mohácsi Városi Tanács elnökével = 1982. 8. sz. p. 468-471.

38.       Egy kísérlet tíz éve : A szentlőrinci iskolakísérlet könyvtári vetületéről = 1982. 9. sz. p. 513-516.

39.  Könyvtár a város közepén : Tamási Városi Könyvtár = 1984. 4. sz. p. 207-211.

40.  Az új címleírás és a nemzetközi gyakorlat : Műhelykérdések = 1984. 12. sz. p. 723-726

41.  Huszonöt éves a Pécsi Városi Könyvtár = 1986. 8. sz. p. 479-483.

42.  Évforduló, kétségekkel : A Pécsi Városi Könyvtár jövőjéről = 1991. 3. sz. p. 125-129.

43.  Javaslat a Pécsi Városi Könyvtár ügyében = 1991. 3. sz. p. 129-131

44.  Utolsó sóhajtás : A magyar könyvtárügy helyzete a rendszerváltozás után = 1991. 11-12. sz. p. 683-687

 

PÉCS-BARANYAI KÖNYVTÁROS

 

45.  Egy könyvtár hat éve : Pécsi Városi Könyvtár, 1975-1980. = 1980/1981. (Összevont évfolyam) p. 29-33.

 

PÉCSI KÖNYV ÉS INFOTÁR

 

46.  Múlt, jelen, jövő  (JPTE Könyvtár, Feldolgozó osztály) = 1996. 7. sz. p. 13-16.

47.  Fejlodes (Email, számítógépes szaknyelv, magyar nyelv) = 1996. 4. sz.

 

            SOMOGY

 

48.       A könyvtár : A kaposvári Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár munkájáról = 1981. 6. sz. p. 86-89.

 

BIBLIOGRÁFIA

 

49.  Iskola és közművelődés : Válogatott bibliográfia, 1867-1980. / [Készítette Kereszturi József, Kovács Ildikó, Pintér László] : [közread. a] JPTE Tanárképző Kar. – Pécs : JPTE TK, 1983. – 233 p.

50.  Környezetvédelmi bibliográfia / összeáll. Pintér László és Szili Csabáné. – Pécs, JPTE PMMFK Könyvtár, 1997. 43 p. – Kézirat. –KonyvK Lelőhelyjegyzék 11 pécsi könyvtár állományából: 407 tétel könyv, 29 tétel AV és multimédia dokumentum, 36 tétel folyóirat és hetilap

 

SZAKDOLGOZATOK

 

51.  Krudy Gyula Szindbád novelláinak és Huszárik Zoltán Szindbád c. filmjének összehasonlító elemzése. (Pécsi Tanárképző Főiskola, 1972.)

52.  A Szakszervetek Baranya megyei Tanácsa könyvtárhálózatának története. (ELTE BTK, 1976.)

HONLAP

 

53.  A http://csorbagyozo.hu honlap szerkesztése

 

FOLYAMATBAN LÉVŐ MUNKÁK

 

o               a http://csorbagyozo.hu honlap szerkesztésének folytatása, a Csorba életmű megjelentetése a fenti címen. (Csorba Győző összes verseskötetének, műfordításának – 6000 oldal – digitalizálása, Csorba hang- és képdokumentumok – több száz kép, videó- és hangfelvétel – digitalizálása.)

o       Csorba Győző hagyatékának és könyvtárának gondozása. További kötetek szerkesztése a költő levelezéséből, meg nem jelent verseiből, a könyvtár katalogizálása.

o       A Digitális Irodalmi Akadémia szakértőjeként további Csorba kötetek, általában a Csorba-oldal lektorálása a DIA honlapján.

o       Csorba Győző és a pécsiek (Munkacím) Csorba Győző, Kalász Márton, Lázár Ervin, Galsai Pongrác és Weöres Sándor levelezéskötetének összeállítása, jegyzetelése. Várható megjelenés 2006. 3. negyedév.

o       Csorba Győző CD kiadás előkészítése.

o       Saját honlap készítése a megjelent publikációkból, Katalist hozzászólásokból.