Nők, asszonyok, erotika, szerelem Csorba Győző verseiben

Tömörülnek

               Tömörülnek  Ahogy tölcsérbe ömlik a homok: sűrűlve tömörülnek egyre másragondolataimegy tölcsér-cső felé Előbb gyerekkorom virágpettyes meséimezítláb talpaim alatt engedelmes növényekmesszebb egy nagyszerű folyamés csak a fürdés csak a napés csak a fény-híd a vízen: ahogy tölcsérbe a homok… Majd a borzas kamaszkormindig-szerelem egy-kívánság… Read More

Egy szerelem története

           Egy szerelem története  hányfajta is volt? hányfajta összevillanó szem?közeledés: vad? cifra? egyszerű?hányfajta érintés: kezek?ujjak? arcok? (a test bármely pontja a másikbármely pontjához) hány meg hány félő szűkölőpróbálkozás: olykor kívánt sőt áhított vagy csak eltűrt?és hely hányfajta: szénaboglya? erdő?hivatal? vendégágy? riadozó? nyugodt?s… Read More

Illannak ki

            Illannak ki  Mint aki előtt keresztutca-sarkonsorra eltűnnek kik után sietveiparkodott hogy még elérje őketmert nem maradt csak egy-egy szoknya-csíkegy-egy kemény lábszár búcsúztatónakés tudja már hogy soha sem jut ela sarkig hogy visszatarthassa őket:  úgy illannak ki rokkant életembőlkedves legkedvesebb barátaims főként… Read More

Egy szépséghez

         Egy szépséghez  Úgy kellenehogy kellemehogy küllemehogy kívánnék csak állni ellenes toporzékolna bár aprócska szellemeahogy nem illenes idétlen jellemeakkor is míg erőmből telleneúgy kellenehogy arcom minden sárt felejtenes undora-e? szerelme-e?végül egyet jelentenehisz jellemehisz szellemehisz kellemehisz… Read More

Összekulcsolódva

          Összekulcsolódva  Valahol nyilván följegyezve máraz a nap az az óra az a percmikor majd egyikünk… (vagy ő? vagy én?)találgatom – semmi értelme sincs –De ki lehetne védeni talánha összekulcsolódva szorosannem engednénk el egymást pillanatra sems a Végrehajtó mindkettőnket együttkénytetne vinni el… Read More