A Csorba Győző Társaság 226. hírlevele

1. “Ma van a magyar nyelv napja. Százhetvenöt éve, 1844. november 13-án emelte hivatalos nyelvvé a magyart V. Ferdinánd király. Reformpolitikusaink két évtizedes küzdelme kellett a pozsonyi diétán ahhoz, hogy a majd ezeréves hazában saját nyelvünk lehessen a legelső – tudjuk-e ezt kellőképpen értékelni a mából nézve? Hogy mit jelentett akkor a nyelv, arról mindent elárul Kölcsey Intelmeinek vonatkozó sora: „Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! Mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog […] Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel.” Idézet Pilhál György: Szegény Kazinczy! című karcolatából. Idézem még az írás szomorú konklúzióját is: “Nyelvművelő parlament? Az még van, csak kicsit más…”

Csorba Győző egy versével köszöntöm a Magyar nyelv napját.

Jobb

A közös nyelv…
                       Szókincs? Grammatika?
Zörejből lassan nyíló muzsika?
Történelemben, sorsban fölnevelt
külön virágokkal telt, ősi kert?
A szív botlása, hogyha idegen
ég alatt fülbe libben melegen?
Apai intés, anyai bece,
küllős értelmű gyermek-gőgicse?
Jó tanács, ha éjek-napok során
omladóvá torlódik a talány?
S mikor fontosabbá válik a más:
bizonykodó szerelmi vallomás?
„Egy-kettő” összehangoló vezény-
szó a gyakorló élet mezején? – –
Ez is, ez is.
                            De jobb, ha támadó
kártékonyságra együtt ránduló
védekezés, ha buktatók felett
szinkron szülemlő egy-test lendület,
s míg ón-szín égre szivárvány bomol,
készületlen fölbimbózó mosoly,
jobb, ha forgandó fény-árny-változás
ütem-rendjén ringó szemvillanás:
ha eggyé-szerveződve már a sok

beszélni szótlan szókkal szólva fog.
(Csorba Győző: Összegyűjtött versek. Bp. : Magvető, 1978.; Grétsy László: A mi nyelvünk : Íróink és költőink a magyar nyelvről : Antológia. Vál., szerk. szerzők életrajzát írta Grétsy László. Bp. : Tinta Könyvkiadó, 2000. 106–107 p.)

Ajánlom figyelmükbe a fent említett szép kiállítású, Grétsy László szerkesztette kötetet is a magyar nyelv napján.
Ugyanebből a kötetből pedig még ajánlom Makay Ida pécsi költő Mit jelent nekem ez a nyelv? című lírai vallomásának (307. p.) befejező részét:
“Ez a nyelv adja nekem a verset. Kíméletlen ellenfelem: küzdelem nélkül nem ajándékoz egy parányit sem. Legigazibb társam: általa lesz testté az ige, verssé a gondolat és a vágy.
Ezen a nyelven hívom a szerelmet.
Ezen a nyelven szólítom meg a halált.
Ezen a nyelven hallgat majd felettem a csönd.”

2. Mellékelem a Csorba Győző Társaság meghívóját a Csorba Győző születésének 103. évfordulójára, november 21-én csütörtökön 17 órára, a Tudásközpontban tartandó megemlékezésre. Kérem, aki tud jöjjön, s hozza bátran rokonát, barátját, ismerősét is. Emlékezzünk együtt a költőre és az emberre!

3. Bartusz-Dobosi László Bertha Bulcsu-díjas írótól kaptam meghívót a Pro Pannonia kiadó rendhagyó, kettős könyvbemutatójára. A meghívó itt olvasható. Kérem, aki tud menjen el Bartusz-Dobosi László: Horizont és S. Király Béla Harangzúgás vagy laikus humanizmus c. kötetének közös bemutatójára. Én is igyekszem ott lenni.

4. Tegnap megtaláltam a Jelenkor online archívumában Bertók László 2011. november 21-én, Csorba Győző születésnapján, szobrának újraavatásakor, Pécsett a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban elhangzott beszédét. Ajánlom figyelmükbe, itt olvasható.

5. Ismételten fölhívom a figyelmet a Csorba Győző Könyvtár kétnapos, Pécs-Baranya évszázadai című, november 14-én és 15-én tartandó helytörténeti konferenciájára. Az első nap meghívója itt olvasható, a második napé pedig itt. Több érdekes előadás közül kiemelném a következőket: 10.00 SCHMELCZER-POHÁNKA ÉVA: A Pécsi Püspöki Múzeum Kőtárának megalapítása; 11.20 Digitális örökségvédelem Baranyában: A Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének új online felületét, a BaranyaiDigitár honlapot bemutatja: PAP DÁVID ZOLTÁN osztályvezető és 11.40 BODA MIKLÓS: Egy „teljesíthetetlennek látszó” kérés. Janus Pannonius pécsi püspök és Jacopo Ammannati Piccolomini bíboros levélváltása az 1460-as évek első feléből c. előadásait, valamint 13.30-kor a Pécsi Légirégészeti Téka Régészet madártávlatból című kiállításának a megnyitóját. (Tudásközpont, 1. emeleti Hírlapolvasó. A kiállítást megnyitja: VISY ZSOLT régész, professor emeritus.)